Είναι μύθος ότι οι εξατομικευμένες θεραπείες είναι πιο ακριβές, τόνισε ο Αντιπρόεδρος του Pharma Innovation Forum (PIF), Γιώργος Τουσίμης, μιλώντας στο συνέδριο The Future of Healthcare in Greece.

Όπως πρόσθεσε, αντιθέτως, με τις εξατομικευμένες θεραπείες αποφεύγεται η σπατάλη των κλασικών θεραπειών, αφού τη θεραπεία λαμβάνει ο ασθενής που πρέπει, και όχι όλοι ανεξαιρέτως οι ασθενείς. Ο κ. Τουσίμης παρουσίασε το Pharma Innovation Forum, το οποίο εκπροσωπεί 25 καινοτόμες φαρμακευτικές εταιρείες, καλύπτοντας το 60% της αγοράς. Οι εταιρείες αυτές αποσκοπούν στην κάλυψη των ανεκπλήρωτων ιατρικών αναγκών, αναπτύσσοντας και παρέχοντας καινοτόμες θεραπείες.

Το Pharma Innovation Forum υποστηρίζει την έγκαιρη και βιώσιμη πρόσβαση όλων των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες: Αξίζει να σημειωθεί ότι η  φαρμακευτική καινοτομία συνεισέφερε το 0,9 από τα 2 έτη αύξησης της μακροζωίας στην Ελλάδα την περίοδο 1995-2010. Επίσης, παρέχει υψηλή προστιθέμενη αξία στη φαρμακευτική περίθαλψη και στη βιομηχανία στην Ελλάδα. Όπως ανέφερε ο κ. Τουσίμης, η ΕΕ έχει καταρτίσει πλέον ολιστικό πλάνο για την αντιμετώπιση του καρκίνου, το οποίο θα χρηματοδοτήσει με πάνω από 4 δισ. ευρώ, με απώτερο στόχο τον έλεγχο της νόσου στο 100% στα επόμενα χρόνια.

Στόχοι του PIF είναι:

  • Η γρήγορη πρόσβαση των Ελλήνων ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες
  • Η βιώσιμη χρηματοδότηση και συν-υπευθυνότητα
  • Η αξιοπιστία αξιολόγησης μέσω ενός ανεξάρτητου Οργανισμού ΗΤΑ
  • Επιστημονικά τεκμηριωμένες και αποτελεσματικές πρακτικές συνταγογράφησης
  • Προσέλκυση κλινικών μελετών και αξιοποίηση των πλούσιων διαθέσιμων δεδομένων
  • Αποτελεσματική παρακολούθηση και διαχείριση της εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων
  • Κίνητρα προσέλκυσης διεθνών επενδύσεων

Το κλειδί της επιτυχίας για να επιτευχθούν όλα αυτά είναι οι συνεργασίες, για ένα καλύτερο μέλλον για όλους, κατέληξε ο κ. Τουσίμης.