Για τη σημασία του Value Based Healthcare στην οικοδόμηση ενός βιώσιμου συστήματος υγειονομικής περίθαλψης αναφέρθηκε ο κ. Μιχάλης Κακούρος, Access Value Lead από τη Roche.
Σύμφωνα με τον ίδιο, η τρέχουσα παροχή υγειονομικής περίθαλψης δεν είναι ασθενοκεντρική, αλλά βασίζεται κυρίως στην ποσότητα, και όχι στην αξία οδηγώντας έτσι σε μέτρια αποτελέσματα, αύξηση της δαπάνης, υποθεραπεία των ασθενών κλπ.

Σε ολόκληρο τον κόσμο, τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης δέχονται πιέσεις για να επιτύχουν τα καλύτερα αποτελέσματα για τους ασθενείς, ενώ αυξάνονται σημαντικά οι  δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης, με ρυθμούς υπερδιπλάσιους από αυτούς του GDP των χωρών.

Δυστυχώς οι λύσεις που προτάθηκαν ήταν συνήθως αποσπασματικές, χωρίς ουσιαστικές δομικές αλλαγές και με σημαντικό περιορισμό του κόστους.

Παρόλ’αυτά υπήρξαν και κάποια πολύ θετικά στοιχεία όπως η σημαντική αύξηση των δεδομένων της υγείας κατά τη διάρκεια του «ταξιδιού» των ασθενών μέσω πολλών δραστηριοτήτων όπως οι κλινικές μελέτες, διάφορες εξετάσεις , μητρώων ασθενών κ.λ.π. ιδιαίτερα στην περίοδο της πανδημίας.

Ο όγκος των δεδομένων υγειονομικής περίθαλψης σε παγκόσμιο επίπεδο προβλέπεται να αυξηθεί κατά 36% ετησίως με το 2025 να φτάνει τα 10.500 exabytes.

Αλλά δυστυχώς αυτά τα δεδομένα υπο-χρησιμοποιούνται στην κλινική έρευνα και κλινική πρακτική λόγω σημαντικών προβλημάτων στη διαλειτουργικότητατων συστημάτων, της ετερογένειας τους και της προσβασιμότητας τους.

Όπως τόνισε ο ομιλητής, πλησιάζουμε λοιπόν ολοένα σε ένα σύστημα υγειονομικής περίθαλψης που καθοδηγείται από δεδομένα άρα χρειάζονται Ποιοτικά δεδομένα σε Μεγάλη κλίμακα

Τα δεδομένα αυτά πρέπει να είναι προσβάσιμα, διαλειτουργικά και επαναχρησιμοποιήσιμα έτσι ώστε μετά η ανάλυση τους να επιτρέψει τη δημιουργία αξίας για ένα εξατομικευμένο και βασισμένο στην αξία σύστημα υγειονομικής περίθαλψης

Οι βασικές αρχές της Value Based Healthcare (VBHC) περιστρέφονται γύρω από την ιδέα της ευθυγράμμισης όλων των ενδιαφερόμενων μερών ενός συστήματος προς την αξία που παραδίδεται στους ασθενείς. Ορίζεται ως η παροχή των  καλύτερων αποτελεσμάτων για την υγεία με δεδομένο κόστος.

Αυτό θα προσφέρει πολλαπλά οφέλη σε όλους τους εμπλεκόμενους με καλύτερα αποτελέσματα και για τους ασθενείς , και τους παρόχους υγείας, και τη βιομηχανία αλλά και τους πληρωτές.