Η υγειονομική περίθαλψη επηρεάζεται από τις παγκόσμιες τάσεις στην κοινωνία και την τεχνολογία ακόμη και πριν από τον Covid -19, όπως η γήρανση του πληθυσμού, η ψηφιοποίηση και τα τεχνολογικά άλματα στις βιοεπιστήμες. Αλλά η πανδημία έφερε επίσης νέες τάσεις: η απομακρυσμένη παρακολούθηση έχει αυξηθεί δραματικά, η συνεργασία μεταξύ των κυβερνήσεων, των φαρμακευτικών βιομηχανιών και των ακαδημαϊκών ομάδων ήταν αναγκαία για να φέρει λύσεις και μια αυξανόμενη εμπιστοσύνη στην επιστήμη της έρευνας. Αυτά ανέφερε στην ομιλία του στο συνέδριο The Future of Healthcare in Greece ο Andreas Pollner, Managing Director & CDH Pharma Cluster Bayer Hellas.

Στην Ελλάδα,  όπως τόνισε, έχουμε δει μια φανταστική δουλειά  μετατροπής των  αναλογικών συστημάτων σε ψηφιακά με εξαιρετικά παραδείγματα όπως  το  e-prescription system, ο ηλεκτρονικός φάκελος του ασθενούς,  όλες οι δραστηριότητες που σχετίζονται με  τον   εμβολιασμό. Τα στοιχεία αυτά είναι εξαιρετικά σημαντικά για την καλύτερη διαφάνεια και τη μεγαλύτερη προσβασιμότητα σε πολλές από τις υπηρεσίες που είναι απαραίτητες για την υγειονομική περίθαλψη.

Τόνισε επίσης ότι ορισμένα από τα έργα που μόλις ανέφερε ο γενικός γραμματέας θα είναι μέρος αυτού και εμείς ως  καινοτόμες  ιδιωτικές φαρμακευτικές εταιρείες εστιάζουμε σε μεγάλο βαθμό σε αυτό και το υποστηρίζουμε.

Η επιτάχυνση του μετασχηματισμού της υγειονομικής περίθαλψης  ξεκινά από την έρευνα και την ανάπτυξη, η οποία στη συνέχεια μεταφράζεται σε κλινική πρακτική.

Για να είμαστε επιτυχείς, πρέπει να έχουμε ισχυρά ακαδημαϊκά θεμέλια,  εκτεταμένα προγράμματα εκπαίδευσης, μετασχηματισμό των υποδομών των ιδιωτικών και δημόσιων νοσοκομείων  μέσω απομακρυσμένων δραστηριοτήτων και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.

Οι φαρμακευτικές εταιρείες συμβάλλουν στην κλινική πρακτική φέρνοντας καινοτόμες λύσεις που προωθούν τις δυνατότητες ψηφιακής υγείας, δημιουργούν συνεργασίες, εισάγουν νέες τεχνολογίες και ενδυναμώνουν τους ασθενείς.

Τέλος έκλεισε με το σχόλιο ότι στην Bayer πιστεύουν ακράδαντα ότι οι συμπράξεις παρέχουν ουσιαστική συμβολή στην επιτάχυνση της κλινικής έρευνας και στην καινοτομία της κλινικής πρακτικής