Την Παρασκευή 4/6/21, υπεγράφη η νέα Προγραμματική Σύμβαση 2021-2027 για τη λειτουργία των Κέντρων Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας, από το Υπουργείο Υγείας, εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Βασίλη Κικίλια και την Υφυπουργό Ζωή Ράπτη, το Υπουργείο Εσωτερικών, εκπροσωπούμενο από τον Αν. Υπουργό  Στυλιανό  Πέτσα, από τον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.), εκπροσωπούμενο από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Αθανάσιο Θεοχάρη, την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.), εκπροσωπούμενη από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Δημήτριο Παπαστεργίου και την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.), εκπροσωπούμενη από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Σπυρίδωνα Σπυρίδωνα.

Σήμερα, στο Υπουργείο Υγείας, η Υφυπουργός Υγείας παρουσίασε τη Σύμβαση, μαζί με τον  Πρόεδρο  του Ο.ΚΑ.ΝΑ. κ. Αθανάσιο Θεοχάρη, τον Πρόεδρο της Κ.Ε.Δ.Ε., κ. Δημήτριο Παπαστεργίου και  τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της  Ε.Ε.Τ.Α.Α. κ. Σπυρίδωνα Σπυρίδων.

Με τη νέα Προγραμματική Σύμβαση δημιουργείται ένα μακροπρόθεσμο πλαίσιο που προάγει την παροχή μιας ολοκληρωμένης πολιτικής που δίνει απαντήσεις στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών για την αντιμετώπιση του ζητήματος της χρήσης των ναρκωτικών και των ψυχοτρόπων ουσιών αλλά και κάθε είδους εξαρτητικής συμπεριφοράς των πολιτών, μέσα από την πρόληψη και την προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας, με επίκεντρο το νέο άνθρωπο, την οικογένεια και το περιβάλλον του.

Η Υφυπουργός Υγείας μετά την παρουσίαση έκανε την ακόλουθη δήλωση :

«Με ιδιαίτερη χαρά, υπογράψαμε τη νέα Προγραμματική Σύμβαση 2021-2027 για τη λειτουργία των Κέντρων Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας, που εποπτεύονται από τον ΟΚΑΝΑ.

Μετά από πολύμηνη σκληρή δουλειά, κάνουμε πραγματικότητα  τις στρατηγικές μας προτεραιότητες στον τομέα της Ψυχικής Υγείας και των Εξαρτήσεων, δίνοντας έμφαση στην αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών καθολικής, επικεντρωμένης και ενδεδειγμένης Πρόληψης, με βάση τις εκάστοτε τοπικές ανάγκες.

Με την παρούσα Σύμβαση, διασφαλίζουμε μια ενιαία δράση από όλα τα Κέντρα για την πρόληψη των εξαρτήσεων , σύμφωνα με προγράμματα που βασίζονται στα  σύγχρονα ευρωπαϊκά δεδομένα.

Συγκεκριμένα, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε προγράμματα πρόληψης των εξαρτήσεων που αφορούν το σύνολο του πληθυσμού της χώρας, ενήλικες και παιδιά, με στόχο την πληρέστερη γεωγραφική κάλυψη. Παράλληλα, με τις παρεμβάσεις αυτές περιορίζουμε την έκθεση σε επικίνδυνες συμπεριφορές και πολλαπλασιάζουμε τις ευκαιρίες για συμπεριφορές πιο θετικές για την υγεία.

Εισάγουμε, ενιαίους κανόνες που αφορούν την οικονομική διαχείριση των Κέντρων Πρόληψης και δημιουργούμε Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα  (Ο.Π.Σ.), ώστε να υπάρχει ψηφιακή αποτύπωση όλων των δεδομένων που αφορούν στη λειτουργία τους.

Τέλος, διασφαλίζουμε τη βελτίωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων των εργαζομένων με επιμορφωτικά προγράμματα σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης.

Η ψυχική δοκιμασία της πανδημίας επιτάσσει να δημιουργήσουμε ένα πιο ισχυρό περιβάλλον υγείας και ευεξίας για όλους. Στο δύσκολο αυτό αγώνα, είμαστε όλοι μαζί για να επανέλθουμε με ασφάλεια στην κανονικότητα, με σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή και αξία».