Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 23/6 η πρώτη συνεδρίαση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΦΕΕ, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: Πρόεδρος εξελέγη ο Ολύμπιος Παπαδημητρίου, Γενικός Διευθυντής Novo Nordisk Ελλάς. Αναπληρωτής Πρόεδρος εξελέγη ο Κωνσταντίνος Παναγούλιας, Αντιπρόεδρος VIANEX και Γενικός Διευθυντής VIAN. Αντιπρόεδροι εξελέγησαν οι κ.κ.

Κωνσταντίνος Παναγούλιας υπεύθυνος Οικονομικών Θεμάτων και Ανάπτυξης , Ζαχαρίας Ραγκούσης υπεύθυνος Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας και Διαπραγμάτευσης,

Μάριος Κοσμίδης υπεύθυνος Φαρμακευτικής Δαπάνης,

Σταύρος Θεοδωράκης υπεύθυνος Τιμολόγησης,

Δημήτρης Αναγνωστάκης υπεύθυνος Επιστημονικών Θεμάτων και Κλινικών Μελετών, Γεώργιος – Φαίδων Καλομοίρης υπεύθυνος Επικοινωνίας.

Γενικός Γραμματέας και υπεύθυνος για θέματα Τεκμηρίωσης εξελέγη o Νίκος Ραγκούσης. Ταμίας εξελέγη ο Παναγιώτης Γιαννουλέας.

Μέλη οι κ.κ.: Πασχάλης Αποστολίδης, Νικόλαος Βαρελάς ,

Roberto Greco, Μάριος Κάτσικας , Lionel Picard,

Σπύρος Φιλιώτης.

Σημειώνεται ότι την ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Δεοντολογίας και Διαφάνειας, καθώς και την ευθύνη της επικοινωνίας με τη Γενική Δ/νση της EFPIA, θα εξακολουθήσει να έχει ο Γενικός Δ/ντης ΣΦΕΕ, Μιχάλης Χειμώνας. Ο νέος Πρόεδρος του ΣΦΕΕ, Ολύμπιος Παπαδημητρίου, σημείωσε σχετικά: «Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα κληθεί να αντιμετωπίσει σημαντικές προκλήσεις όπως η διασφάλιση επιπλέον πόρων, η ουσιαστική δρομολόγηση και εφαρμογή διαρθρωτικών μέτρων στον τομέα του ελέγχου της ζήτησης και των προμηθειών, η διαχείριση των διαρθρωτικών αλλαγών που έρχονται στο χώρο της υγείας στην μετά-COVID εποχή, η εξασφάλιση της έγκαιρης και ορθολογικής εισόδου νέων καινοτόμων θεραπειών στην αποζημίωση, ο συνεχής αγώνας για την βελτίωση της εικόνας του κλάδου και πολλές άλλες. Σταθερή μου πεποίθηση αποτελεί πως ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις αυτές είναι ένας ενωμένος ΣΦΕΕ που θα εργάζεται για τη δημιουργία μιας ενιαίας και ισχυρής φωνής στο χώρο της υγείας, έτσι ώστε η φαρμακοβιομηχανία να αποτελεί σημαντικό εταίρο της πολιτείας στη χάραξη πολιτικής υγείας».