Η ΔΙΩΝΗ ΦΡΟΝΤΙΣ Α.Ε. Πρότυπη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων, δυναμικής 85 κλινών, με έδρα το Κορωπί, πιστοποιημένη πρόσφατα με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO:9001:2015, επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό της Γενικό Γιατρό, Φυσίατρο ή Παθολόγο:

Βασικές αρμοδιότητες:

 • Καθημερινή ιατρική αξιολόγηση φυσικής κατάστασης και λειτουργικής ικανότητας των φιλοξενούμενων για τον καθορισμό της υποκείμενης διάγνωσης
 • Σχεδιασμό προγράμματος αποκατάστασηςόπου απαιτείται, εφαρμογή ιατρικών θεραπειών με φυσικά μέσα ή με φαρμακευτική αγωγή και εκτίμηση αποτελέσματος
 • Πρόγνωση της πάθησης/κατάστασης και των αποτελεσμάτων αποκατάστασης
 • Καθημερινή επικοινωνία με την προϊσταμένη βάρδιας αναφορικά στον καθημερινό και εβδομαδιαίο πρόγραμμα φροντίδας φιλοξενούμενων με στόχο την τήρηση και εκτέλεση των νοσηλευτικών πρωτοκόλλων.
 • Συνταγογράφηση φαρμακευτικής αγωγής σε συνεργασία με τον προσωπικό ιατρό του φιλοξενούμενου.
 • Ενημέρωση συγγενών φιλοξενούμενων για την πορεία της υγείας τους και της φυσικής τους κατάστασης
 • Η απασχόληση του ιατρού με την μονάδα θα είναι σε πενθήμερη βάση (4 ώρες ημερησίως).

Προφίλ υποψηφίου:

 • Πτυχίο ΑΕΙ ημεδαπής ή αλλοδαπής με αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών όπου απαιτείται
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Ελάχιστη εμπειρία 4 ετών σε αντίστοιχη θέση
 • Επιθυμητές συστάσεις

Παροχές:

 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον εργασίας
 • Συνεργασία με έμπειρο δυναμικό της μονάδας
 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών

 

 

Υποβολή βιογραφικών στο [email protected]