Σε τροπολογία του υπουργείου Υγείας, που ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την ολομέλεια χθες στη Βουλή προβλέπεται το ύψος της αποζημίωσης των ιδιωτών γιατρών που θα μετάσχουν στο πρόγραμμα εμβολιασμού κατ’οίκον.  «Για κάθε διενεργούμενο κατ’οίκον εμβολιασμό καθορίζεται αποζημίωση ύψους 20 ευρώ . Για κάθε εμβολιασμό στο ιατρείο καθορίζεται αποζημίωση των ιατρών ύψους 3 ευρώ. Η αποζημίωση καταβάλλεται από τον ΕΟΠΥΥ και καλύπτεται με έκτακτη επιχορήγηση του ΕΟΠΥΥ απλό τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας λόγω του κορονοϊού από τις γενικές κρατικές δαπάνες του υπουργείου Οικονομικών», αναφέρεται συγκεκριμένα στην τροπολογία.

Στο κείμενο της τροπολογίας, αναφέρεται επίσης ότι ο εμβολιασμός κατ’ οίκον διενεργείται μόνο για τους πολίτες που αδυνατούν να προσέλθουν στα εμβολιαστικά κέντρα. «Έχουμε έτοιμο σχέδιο για την άμεση έναρξη τους, μόλις εκδοθεί το ΦΕΚ και μόλις ολοκληρωθούν κάποιες τυπικές διαδικασίες», ανέφερε ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, Βασίλης Κοντοζαμάνης.

Έως τις 30 Σεπτεμβρίου, ο εμβολιασμός τους θα γίνεται από ιδιώτες γιατρούς κάθε ειδικότητας, οι οποίοι θα δηλώσουν ενδιαφέρον για συμμετοχή στη διαδικασία. Οι γιατροί θα καταχωρούν τα στοιχεία των εμβολιασμένων και τη διενέργεια του εμβολιασμού στο Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών κατά του κορονοϊού. Η αποζημίωση θα είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους Δήμους, τις Περιφέρειες και τα ασφαλιστικά Ταμεία ή πιστωτικά ιδρύματα.