Έρμαια του παραλογισμού που επικρατεί στον ΕΟΠΥΥ βρίσκονται για πολλοστή φορά οι πάσχοντες από Σακχαρώδη Διαβήτη, οι οποίοι ακόμη και σήμερα δεν έχουν πρόσβαση στα νέα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, αν και αυτά έχουν ενταχθεί στον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του ΕΟΠΥΥ από την 1η Νοεμβρίου του 2018!

Ειδικότερα, με την υπ’ αριθμόν ΔΒ3Η 395/530/οικ. 14572 (ΦΕΚ 2439 Β’/7.6.2021) Απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οργάνωσης και Σχεδιασμού Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας, εντάχθηκαν νέα προϊόντα ιατροτεχνολογικού και υγειονομικού υλικού στα αποζημιούμενα από τον ΕΟΠΥΥ προϊόντα και καθορίστηκε η τιμή αποζημίωσής τους.

Η απόφαση αυτή έμεινε μόνο στη νομοθεσία και δεν υλοποιήθηκε ποτέ!

Είναι χαρακτηριστικό της αδράνειας και της αδιαφορίας των αρμοδίων του ΕΟΠΥΥ το γεγονός πως για ορισμένα από τα ανωτέρω προϊόντα που εντάχθηκαν στην αποζημίωση του ΕΟΠΥΥ εκκρεμεί από τις 23 Απριλίου 2021 η συνεδρίαση της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Αμοιβών και Τιμών Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων.

Tα προϊόντα αυτά ενώ δεν έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία που απαιτείται και δεν έχουν περάσει από την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης του ΕΟΠΥΥ, λαμβάνουν τιμή αποζημίωσης. Άγνωστο παραμένει γιατί δεν ακολουθήθηκε η διαδικασία που προβλέπεται βάσει των κείμενων νομοθετικών διατάξεων; Πώς είναι δυνατόν τη στιγμή που η διαδικασία, η οποία ναι μεν έχει ξεκινήσει, αλλά παραμένει σε εκκρεμότητα, ο Οργανισμός να εκδίδει σε ΦΕΚ τις τιμές αποζημίωσης των ανωτέρω προϊόντων;

Από την 1η Νοεμβρίου 2018, βάσει του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ), τα προϊόντα αυτά θα έπρεπε να περάσουν από την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης. Ακόμη και σήμερα, τα προϊόντα αυτά όχι μόνο δεν πέρασαν από την Επιτροπή ώστε να λάβουν τιμή αποζημίωσης, αλλά μέρος αυτών κοστολογήθηκε εκτός Επιτροπής και δημοσιεύτηκε στο προαναφερόμενο ΦΕΚ.

Οι ανακόλουθες ενέργειες του Οργανισμού δημιουργούν σύγχυση και έντονους προβληματισμούς!

Η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης του ΕΟΠΥΥ, της οποίας η σύσταση και ο τρόπος λειτουργίας καθορίστηκε από τον Νοέμβριο του 2020, θα πρέπει να εξετάσει και να κοστολογήσει και τα υπόλοιπα προϊόντα του Σακχαρώδη Διαβήτη, με βάση τη διαδικασία που ορίζεται βάσει των κείμενων νομοθετικών διατάξεων.