Τους 10 άξονες από τους οποίους θα απαρτίζεται το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ψυχική Υγεία, παρουσίασε η Υφυπουργός Υγείας, Ζωή ράπτη, στην 1η διαδικτυακή συνεδρίαση  των μελών της Μόνιμης  Επιτροπής για την παρακολούθηση της υλοποίησης του σχεδιασμού για την Ψυχική Υγεία. Όπως ανέφερε, οι 10 αυτοί άξονες, διακρίνονται σε πέντε (5) οριζόντιους και πέντε (5) κάθετους.

Οι κάθετοι άξονες περιλαμβάνουν:

  1. Ολοκλήρωση της κατάργησης της ιδρυματικής περίθαλψης, με παράλληλη ανάπτυξη υπηρεσιών για άτομα με νόσο Αλτσχάιμερ και συναφείς διαταραχές καθώς και ανάπτυξη της Ψυχογηριατρικής.
  2. Περαιτέρω ανάπτυξη και ολοκλήρωση του κοινοτικού δικτύου υπηρεσιών ψυχικής υγείας, με ταυτόχρονη ενσωμάτωση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην ΠΦΥ, με αξιοποίηση των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών.
  3. Ολοκλήρωση του δικτύου υπηρεσιών ψυχικής υγείας για παιδιά & εφήβους, συμπεριλαμβάνοντας ειδική πρόβλεψη για άτομα με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές.
  4. Μεταρρύθμιση των ιατροδικαστικών ψυχιατρικών υπηρεσιών από ιδρυματικές σε κοινοτικές υπηρεσίες και Ανάπτυξη Μονάδων Ψυχιατρικής Εντατικής Θεραπείας.
  5. Ολοκλήρωση του δικτύου των ΚοιΣΠΕ σε όλη την επικράτεια.

Οι οριζόντιοι άξονες έχουν ως εξής:

  1. Καθολική εφαρμογή της τομεοποίησης σε όλη την επικράτεια,
  2. Μείωση του αριθμού των ακούσιων νοσηλειών στο μέσο όρο της ΕΕ.
  3. Ενίσχυση της ένταξης ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας στην αγορά εργασίας.
  4. Προστασία των δικαιωμάτων των ψυχικά ασθενών και καταπολέμηση του κοινωνικού στίγματος.
  5. Ενδυνάμωση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας στον σχεδιασμό της αντιμετώπισης εκτάκτων γεγονότων όπως η πανδημία ή φυσικές καταστροφές.