Τη δέσμευση του Υπουργείου για περαιτέρω στήριξη των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.), μέσω και έκτακτης χρηματοδότησής τους, τόνισε η υφυπουργός Υγείας Ζωή Ράπτη στην ομιλία της στην ημερίδα που διοργάνωσε η Πανελλήνια Ομοσπονδία των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης ( Κοι.Σ.Π.Ε.) στο Πολεμικό Μουσείο.

Αναλυτικότερα η Υφυπουργός ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής: «Από την πρώτη μέρα που είχα την τιμή να αναλάβω το χαρτοφυλάκιο της Ψυχικής Υγείας και των Εξαρτήσεων  και να γνωρίσω το έργο των ΚΟΙΣΠΕ, δεσμεύτηκα να υποστηρίξω  ακόμα πιο δυναμικά τους 30 υφιστάμενους ΚοιΣΠΕ, που λειτουργούν στην χώρα. Ολοκληρώσαμε την επεξεργασία και την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για το πλαίσιο της τακτικής και έκτακτης  χρηματοδότησής τους.

Ήδη, κυκλοφόρησε πρόσκληση με την οποία καλούνται οι ΚοιΣΠΕ να υποβάλουν σχέδιο δράσης για να λάβουν έκτακτη χρηματοδότηση, με σκοπό την μείωση των επιπτώσεων της πανδημίας στη δραστηριότητά τους και την αποτροπή απώλειας θέσεων εργασίας. Πέραν της έκτακτης χρηματοδότησης, οι ΚοιΣΠΕ θα κληθούν να καταθέσουν, για πρώτη φορά, τα αιτήματα τους, με σκοπό να χρηματοδοτήσουμε το μέρος της διοικητικής τους λειτουργίας που αφορά στο κόστος λειτουργίας τους ως Μονάδων Ψυχικής Υγείας. Τόσο για την έκτακτη όσο και για την τακτική χρηματοδότηση των ΚοιΣΠΕ έχουμε ήδη εξασφαλίσει τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους για την απασχόληση των ληπτών υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας. Επιπρόσθετα, στο Εθνικό Πρόγραμμα για την Δημόσια Υγεία ‘Σπύρος Δοξιάδης’ έχει προβλεφθεί και μία δράση στον τομέα της τριτογενούς πρόληψης, με τίτλο ‘Εθνικό Πρόγραμμα Ψυχοκοινωνικής Ένταξης και Αποκατάστασης για άτομα με σοβαρά Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα’».