Με αφορμή τα πρόσφατα δημοσιεύματα, για απάτη σε βάρος του ΕΟΠΥΥ, μέσω ψευδών συνταγών υγειονομικού υλικού, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ιατρικών και Βιοτεχνολογικών Προϊόντων (ΣΕΙΒ), δηλώνει ότι στηρίζει πλήρως οποιαδήποτε προσπάθεια εξυγίανσης στον χώρο της Υγείας.

Τονίζεται ότι ο ΣΕΙΒ έχει καθορίσει ένα σαφές και αυστηρότατο πλαίσιο λειτουργίας για τις εταιρείες μέλη του, με συγκεκριμένο Κώδικα Ηθικής και Επιχειρηματικής Δεοντολογίας, υπογεγραμμένο και δεσμευτικό από όλα του τα μέλη. Αντικειμενικός στόχος της ύπαρξης του Κώδικα, είναι η διασφάλιση του «ευ επιχειρείν» στο πλαίσιο της νομιμότητας και της υπεύθυνης επιχειρηματικής λειτουργίας. «Όλες μας οι δράσεις συγκλίνουν στη διασφάλιση της υγείας του γενικού πληθυσμού και στον τελικό ασθενή, στον μέγιστο δυνατό βαθμό.

Τούτο, αναδείχθηκε ιδιαιτέρως τους τελευταίους 15 μήνες, από την τεράστια προσπάθεια που κατέβαλε στο σύνολό του το προσωπικό των επιχειρήσεων του Συνδέσμου. Από τη συνεχή υποστήριξη λειτουργίας μηχανημάτων στις ΜΕΘ και τις άοκνες και φιλότιμες προσπάθειες των ειδικών  τεχνικών έως και την έγκαιρη τροφοδοσία με απαραίτητα υγειονομικά υλικά για  την ταχύτατη κάλυψη των αναγκών των Νοσοκομείων και την αντιμετώπιση της πανδημίας», τονίζεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση του συνδέσμου.

Σημειώνεται δε, ότι θέτει όλες του τις δυνάμεις στο πλευρό της Πολιτείας για την αντιμετώπιση των όποιων νοσηρών φαινομένων στον χώρο της Υγείας. «Εξάλλου είναι αποδεδειγμένα ‘ανοικτός’ σε οποιεσδήποτε εποικοδομητικές συζητήσεις με αρμόδιους φορείς και την Πολιτεία στη διαμόρφωση των πολιτικών υγείας και τον εξορθολογισμό του κανονιστικού πλαισίου του Συστήματος Υγείας στην Ελλάδα», καταλήγει η ανακοίνωση.