Το Τμήμα Παιδιατρικής Απεικόνισης του ΜΗΤΕΡΑ, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ομάδα Δράσης της Παιδοακτινολογικής Κοινότητας (Fetal Task Force of European Society of Pediatric Radiology), δημοσίευσε πρόσφατα στο έγκυρο επιστημονικό περιοδικό «Pediatric Radiology» την πρώτη συστηματική καταγραφή των ενδείξεων της μαγνητικής τομογραφίας σε έμβρυα για τη μελέτη του κεντρικού νευρικού συστήματος.

Αν και η μαγνητική τομογραφία σε έμβρυα εφαρμόζεται ευρέως τα τελευταία χρόνια,  υπάρχει μεγάλη ασάφεια στην ιατρική βιβλιογραφία σχετικά με τις ενδείξεις και τις συστάσεις της μεθόδου με έλλειψη κατευθυντήριων οδηγιών. Στη διαπίστωση αυτή κατέληξε η Ευρωπαϊκή Ομάδα Δράσης μετά από ερωτηματολόγιο σε διαφορετικές χώρες-μέλη. Έτσι προέκυψε η ανάγκη επιστημονικής καταγραφής των σχετικών συστάσεων με το παρόν άρθρο μετά από κοινή συμφωνία των μελών της Ομάδας Δράσης της Ευρωπαϊκής Παιδοακτινολογικής Κοινότητας.

Συγγραφείς της μελέτης είναι κατά σειρά: Γεωργία Παπαϊωάννου, Διευθύντρια Παιδιατρικής Ακτινολογίας του ΜΗΤΕΡΑ, Willemijn Klein, Marie Cassart και Catherine Garel, όλες μέλη της Ομάδας Δράσης για την απεικόνιση των εμβρύων της Ευρωπαϊκής Παιδοακτινολογικής Κοινότητας.