Η έρευνα «Φαρμακευτικές πολιτικές και αποτίμηση της αποδοτικότητας του Συστήματος Υγείας την περίοδο των μνημονίων», παρουσιάστηκε από τον Καθηγητή Οικονομικών της Υγείας και Πρόεδρο του ΙΠΟΚΕ (Ινστιτούτο Πολιτικών Οικονομικών και Κοινωνικών Eρευνών), Ι. Υφαντόπουλο σε χθεσινή συνέντευξη τύπου που διοργάνωσε η MSD. Η έρευνα είχε σκοπό να διερευνήσει τις κοινωνικές ανισότητες ως απότοκο του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου στην Ελλάδα, δίνοντας έμφαση στην επίπτωση των μεταρρυθμίσεων στον φαρμακευτικό κλάδο την περίοδο της κρίσης. Τα συμπεράσματα της έρευνας συνοψίζονται στα εξής:

  • Οι πολιτικές των μνημονίων είχαν αρνητική επίδραση στο επίπεδο υγείας του ελληνικού πληθυσμού
  • Η μετακύλιση του κόστους στους ασθενείς οδήγησε σε αύξηση των καταστροφικών δαπανών υγείας για τα ελληνικά νοικοκυριά
  • Χωρίς αλλαγή στρατηγικής, η βιωσιμότητα του Συστήματος Υγείας στο μέλλον εξαρτάται από την οικονομική αντοχή των παρόχων και των ασθενών
  • Απαιτείται εφαρμογή μεταρρυθμίσεων όπως προβλέπονται από το Ταμείο Ανάκαμψης (ΤΑΑ), με συνεργασία κράτους-ασθενών-ακαδημίας-βιομηχανίας σε ένα πλαίσιο επίτευξης αποδοτικότητας, βιωσιμότητας, κοινωνικής δικαιοσύνης και συνυπευθυνότητας.

Όπως ανέφερε ο κ. Υφαντόπουλος, η εφαρμογή των αυστηρών Ευρωπαϊκών δημοσιονομικών μέτρων, οδήγησαν το προσδόκιμο επιβίωσης «προς τα πίσω». Οι Έλληνες φαίνεται να έχασαν συνολικά 3,4 έτη υγιούς επιβίωσης, με τα άτομα της ηλικίας των 65 ετών να προσδοκούν 2 έτη υγιούς επιβίωσης λιγότερα συγκριτικά με τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο ετών υγιούς επιβίωσης. Επίσης, η δραματική μείωση της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης και εν γένει τα μέτρα συγκράτησης του κόστους οδήγησαν η μετακύλιση των δημοσίων δαπανών προς τους ασθενείς και τη βιομηχανία. Η Ελλάδα ήδη αποτελεί τη χώρα με το υψηλότερο clawback πανευρωπαϊκά  – 27.3% έναντι του μέσου ευρωπαϊκού όρου 8.6% – υιοθετώντας  μη αποδοτικές πολιτικές χρηματοδότησης της φαρμακευτικής περίθαλψης. Ο κ. Υφαντοπουλος επεσήμανε ότι για να απομακρυνθεί η χώρα από αυτές τις στρεβλώσεις απαιτείται εφαρμογή μεταρρυθμίσεων με συνεργασία κράτους-ασθενών-ακαδημίας-βιομηχανίας σε ένα πλαίσιο επίτευξης αποδοτικότητας, βιωσιμότητας, κοινωνικής δικαιοσύνης και συνυπευθυνότητας. Απαιτείται επανεξέταση των προϋπολογισμών για την υγεία,  επανασχεδιασμός του μηχανισμού αυτόματων επιστροφών και χωρίς μετακύλιση του κόστους καθώς και εξορθολογισμός της ζήτησης στον νοσοκομειακό και μετανοσοκομειακό τομέα.

Από την πλευρά του ο κύριος Ν. Δέδες, ΓΓ του ΔΣ της Ένωσης Ασθενών Ελλάδος, σημείωσε ότι πέρα από τη μετακύλιση του κόστους που αναμφισβήτητα επιβάρυνε οικονομικά τους ασθενείς κατά τη διάρκεια της κρίσης λόγω των μέτρων συγκράτησης το εύρημα της μελέτης για την όξυνση των κοινωνικών ανισοτήτων έχει εξαιρετικά ενδιαφέρον. Ο κ. Δέδες επεσήμανε ότι η συμμετοχή των ασθενών στη διαμόρφωση των πολιτικών υγείας αποτελεί πάγιο αίτημα τους, καθώς έχουν ήδη καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις σε μια σειρά παρεμβάσεων όπως η αξιολόγηση Τεχνολογιών Υγείας (ΗΤΑ), τα διαγνωστικά & θεραπευτικά πρωτόκολλα, η ανάγκη του προσυμπτωματικού ελέγχου και η στήριξη των κλινικών μελετών. Οι ασθενείς και η Ένωση Ασθενών Ελλάδος ζητούν να αποκατασταθεί το θεσμικό πλαίσιο διαλόγου μεταξύ όλων των εμπλεκομένων φορέων για να καθοριστούν οι ανάγκες, οι προτεραιότητες και το πλαίσιο των παρεμβάσεων σχετικά με την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων του TAA.