Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις, της αρμόδια Επιτροπής του ΕΟΠΥΥ για την προμήθεια του διαγνωστικού ραδιοφαρμάκου F-18 FDG που χρησιμοποιείται για τη διενέργεια της διαγνωστικής εξέτασης «Τομογραφία Εκπομπής Ποζιτρονίων με ταυτόχρονη Υπολογιστική Τομογραφία (PET/CT)».

Η συγκεκριμένη εξέταση αποτελούσε μακρόχρονο αίτημα πολλών ασθενών καθώς εφαρμόζεται τόσο για τη διάγνωση του καρκίνου, όσο και στην παρακολούθηση ασθενών. Άλλωστε η διαγνωστική της υπεροχή απέναντι  σε παραδοσιακές μεθόδους την κατέστησε αναγκαία και κρίσιμη σε παγκόσμιο επίπεδο αφού ενδείκνυται σε σειρά παθολογικών περιστατικών. Ωστόσο η παροχή του ραδιοφαρμάκου F-18 FDG, είναι εξαιρετικά δαπανηρή και επιβαρύνει τα ασφαλιστικά συστήματα που σπαταλούν μεγάλο μέρος των πόρων τους προκειμένου να καλύψουν τις αυξανόμενες ανάγκες. Ο ΕΟΠΥΥ κατάφερε με επίμονες διαδικασίες διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο λειτουργίας της ειδικής Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Αμοιβών και Τιμών Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων , την υπογραφή νέας σύμβασης προμήθειας διαγνωστικού ραδιοφαρμάκου  F-18 FDG και μάλιστα επιφέροντας οικονομικό όφελος στον Οργανισμό που υπερβαίνει τα 5,5 εκατομμύρια ευρώ σε ετήσια βάση.

Επιπλέον της βελτίωσης της ποιότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας, η νέα σύμβαση διασφαλίζει το δικαίωμα προσχώρησης σε αυτήν όλων των προμηθευτών ραδιοφαρμάκων που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της σύμβασης και της κείμενης νομοθεσίας.

Να σημειωθεί πως το Διοικητικό Συμβούλιο και η Διοικήτρια Πρόεδρος του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ, μετά την εισήγηση της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης ενέκρινε τη συγκεκριμένη σύμβαση. Πλέον χιλιάδες ασφαλισμένοι του Οργανισμού έχουν απρόσκοπτη πρόσβαση στην εξέταση  PET/CT.