Κατά την Εκπαιδευτική Περίοδο 2021-2022 το Ελληνικό Δίκτυο Ομαδικών Αναλυτών (Ε.Δ.Ο.Α.) διοργανώνει Διαδικτυακό Σεμινάριο με θέμα: “Εισαγωγή στην Ομαδική Αναλυτική Ψυχοθεραπεία”.
Το σεμινάριο διαρκεί μια ακαδημαϊκή χρονιά (8 Οκτωβρίου 2021 – 13 Μαίου 2021) και θα διεξάγεται Παρασκευή 18.00 – 21.00.

Κάθε συνεδρία του σεμιναρίου περιλαμβάνει μια θεωρητική εισήγηση και συζήτηση, ακολουθούμενη από ομάδες εμπειρίας στις οποίες έχουν τοποθετηθεί όλοι οι συμμετέχοντες. Τόσο η θεωρητική εισήγηση όσο και οι ομάδες εμπειρίας θα γίνονται διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ. Θα είναι επομένως εφικτό να παρακολουθήσει κάποιος το σεμινάριο ανεξαρτήτως τόπου κατοικίας και εργασίας. Επί πλέον θα υπάρχει η ευκαιρία να μελετηθούν εμπράκτως οι διαδικτυακές ομάδες θεωρίας και εμπειρίας ενώ παραληλλα δεν θα υπάρχει έκθεση των συμμετεχόντων σε οποιονδήποτε κίνδυνο σχετικό με την εν εξελίξει
πανδημία.

Αναλυτικά σε κάθε συνεδρία:

18.00 – 19.15 Θεωρητική εισήγηση και συζήτηση.
19.15 – 19.30 Διάλειμμα
19.30 – 21.00 Συμμετοχή σε ομάδες εμπειρίας αναλυτικού τύπου.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε ψυχοθεραπευτές, ψυχιάτρους, ιατρούς άλλων ειδικοτήτων, ψυχολόγους, κοινωνιολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, κοινωνικούς ανθρωπολόγους νοσηλευτές, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, στελέχη επιχειρήσεων, διοικητικά στελέχη υπηρεσιών υγείας, πτυχιούχους σχολών διοίκησης επιχειρήσεων, επιστημών υγείας και διατροφολογίας, τμημάτων επικοινωνίας, στους φοιτητές των αντίστοιχων κλάδων, και γενικά στον καθένα που ενδιαφέρεται από θεωρητική άποψη για τη δυναμική των μικρών (small groups), μεσαίων (median groups) και μεγάλων (large groups) ομάδων, αλλά επιθυμεί επίσης και να συμμετάσχει προσωπικά σε μια ομάδα εμπειρίας πού θα συντονίζεται με βάση τη θεωρία και την τεχνική της Ομαδικής Ανάλυσης.

Οι θεωρητικές παρουσιάσεις γίνονται από έλληνες και ξένους ειδικούς  (Ομαδικούς αναλυτές, Ψυχαναλυτές, Κοινωνιολόγους, Νευροεπιστήμονες, Φιλοσόφους, και άλλους επιστήμονες που ενδιαφέρονται για την ομαδική θεωρία και τα ομαδικά δυναμικά). Ο συντονισμός των ομάδων εμπειρίας γίνεται από ομαδικούς αναλυτές, μέλη της Διεθνούς Ομαδικής Αναλυτικής Εταιρείας (Group Analytic Society International).

Ενδεικτικές θεωρητικές θεματικές του σεμιναρίου:

Η έννοια της θεραπείας, η έννοια της ψυχοθεραπείας, η έννοια της ομαδικής ψυχοθεραπείας. Η διαλεκτική ομάδας – ατόμου και οι συνέπειες του τρόπου προσέγγισης αυτού του διπόλου. Η ιστορία της ομαδικής ψυχοθεραπείας (από τον Pratt στον Foulkes). Ομαδικές ψυχοθεραπείες αναλυτικού τύπου (Analysis in the group), (Analysis of the group), (Analysis of the group in the group through the group by the group with the group including the conductor). H συμβολή του Bion, η συμβολή του Kaes και άλλα ομαδικά μοντέλα ψυχαναλυτικής έμπνευσης. Η ομαδική ανάλυση του S.H. Foulkes. Η φιλοσοφική βάση της ομαδικής
ανάλυσης (Αριστοτέλους Πολιτικά), η κοινωνιολογική συνιστώσα της ομαδικής ανάλυσης (η Κοινωνιολογία του Norbert Elias).Σχέσεις και γέφυρες μεταξύ Ομαδικής Ανάλυσης και Νευροεπιστημών (κατοπτρικοί νευρώνες, διαπροσωπική νευροβιολογία). Σχέσεις και γέφυρες μεταξύ Ψυχανάλυσης και Ομαδικής Ανάλυσης. Σχέσεις και γέφυρες μεταξύ Ομαδικής Ανάλυσης και άλλων προσεγγίσεων από την Ψυχολογία και την Ψυχανάλυση (Attachment theory, Object relations theory, Rrlational psychoanalysis). Η Ομαδική ανάλυση ως εν δυνάμει σύζευξη Ψυχανάλυσης και Κοινωνιολογίας. Θεμελιώδεις έννοιες της Ομαδικής ανάλυσης. Η έννοια του Κοινωνικού Ασυνειδήτου. Η έννοια της Ομαδικής Μήτρας (matrix). Η έννοια της Επικοινωνίας. Η έννοια του Επικοινωνιακού πεδίου (communicational field). Bασικά Ομαδικά Φαινόμενα στην Ομαδική Αναλυτική Ψυχοθεραπεία. Θεραπευτικοί παράγοντες στην Ομαδική Αναλυτική Ψυχοθεραπεία. Η έρευνα στην Ομαδική Αναλυτική Ψυχοθεραπεία. Η ομαδική ανάλυση μετά τον S.H. Foulkes. Η μεσαία ομάδα (median group). Η μεγάλη ομάδα (large group). Η Ομαδική Αναλυτική Ψυχοθεραπεία και η αλλαγή του επιστημονικού υποδείγματος στην ψυχοθεραπεία.

Οι ομάδες εμπειρίας δίνουν στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να έχουν προσωπική εμπειρική επιβεβαίωση της ομαδικής λειτουργίας και των φαινομένων που αναπτύσσονται στην ομάδα καθώς και την δυνατότητα επεξεργασίας των ομαδικών αναλυτικών θεωριών. Η συμμετοχή στην ομάδα εμπειρίας είναι ένας εμπειρικός τρόπος μελέτης της ομαδικής κατάστασης. Δεν συνιστά θεραπεία παρ’ ότι μπορεί να αξιοποιηθεί κατά πολλούς τρόπους από τους συμμετέχοντες. Η εμπειρία αυτή μπορεί να είναι σημαντική τόσο για τους επαγγελματίες του χώρου όσο και για οποιονδήποτε άλλον ενδιαφερόμενο. Άλλωστε, δε νοείται άτομο χωρίς ομάδα αναφοράς, δεδομένου ότι όλοι είμαστε «προϊόν» μιας ομάδας, δηλαδή της οικογένειας, ενώ σε κάθε έκφανση της ζωής μας προσωπική, κοινωνική, επαγγελματική, ζούμε πάντοτε σε κοινωνική σχέση με κάποιους άλλους, συν-δημιουργούμε δηλαδή, μαζί με άλλα άτομα, διάφορες ομάδες και αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο με ομαδικούς όρους. Όπως το έθεσε η Hanna Arendt (1958), συνοψίζοντας θα έλεγε κανείς τον Φρόυντ, τον Φούξ, τον Μπίον και τον Eλίας: «Η ανθρώπινη κατάσταση είναι αυτή της πληθυντικότητας …. Το γεγονός είναι, ότι οι άνθρωποι, όχι ο άνθρωπος, ζουν στη γη και κατοικούν τον κόσμο. Η ανθρώπινη ζωή αρχίζει και συνεχίζεται στην πληθυντικότητα και ποτέ δεν υπήρξε με όρους ενικότητας».

Επιστημονικοί συνεργάτες:

 • Αγγελόπουλος Ηλίας, Καθηγητής Ψυχιατρικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ,
 • Ανδριακοπούλου Κλειώ, Παιδαγωγός, Ψυχοθεραπεύτρια, Ομαδική Αναλύτρια. Ιδρυτικό μέλος του ΕΔΟΑ.
 • Γρηγοριάδου Αλίκη, Παιδοψυχίατρος, Ομαδική Αναλύτρια. Ιδρυτικό μέλος του ΕΔΟΑ.
 • Κανελλάκης Κωνσταντίνος. Ψυχίατρος, Ομαδικός Αναλυτής, Ιδρυτικό μέλος του ΕΔΟΑ.
 • Κούβελας Ηλίας, Ομότιμος Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής τού Παν/μίου Πάτρας.
 • Κουκής Αναστάσιος, Ψυχολόγος, Ομαδικός Αναλυτής.
 • Κυριαζής Δημήτριος, Ψυχίατρος, Παιδοψυχίατρος, Ψυχαναλυτής, Ομαδικός Αναλυτής.
 • Ματσάγγας Αριστομένης, Θεολόγος, ιερέας, Ψυχίατρος, Ομαδικός Αναλυτής. Αντιπρόεδρος του ΕΔΟΑ,
 • Μελά Κατερίνα , Νευρολόγος, Ψυχοθεραπεύτρια, Ομαδική Αναλύτρια, Vice President of IAGP (International Association of Group Psychotherapy), Chair of IAGP Research Committee.
 • Μερτίκας Γεώργιος, Κοινωνιολόγος. Ιδρυτικό μέλος του ΕΔΟΑ.
 • Μωρόγιαννης Κωνσταντίνος, Ψυχίατρος, Ομαδικός Αναλυτής, Ιδρυτικό μέλος και πρόεδρος του ΕΔΟΑ.
 • Νικολής Ιωάννης, Ψυχίατρος, Ομαδικός Αναλυτής. Ιδρυτικό μέλος και μέλος του ΔΣ του ΕΔΟΑ.
 • Οικονομοπούλου Ευγενία, Ψυχοθεραπεύτρια, Ομαδική Αναλύτρια. Ιδρυτικό μέλος και μέλος του ΔΣ του ΕΔΟΑ.
 • Σκαλή Θεοδώρα, Ψυχολόγος, Μsc, PhD Ομαδική Ψυχοθεραπεύτρια, ΕΔΙΠ Ψυχολογίας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ. Ιδρυτικό μέλος και μέλος του ΔΣ του ΕΔΟΑ.
 • Σκόνδρας Μάρκος, Ψυχίατρος, Ομαδικός Αναλυτής. Ιδρυτικό μέλος του ΕΔΟΑ.
 • Στυλιανούδη Λίλυ, κλινική Κοινωνική Ανθρωπολόγος, πρώην Διευθύντρια τού Κέντρου Ερεύνης τής Ελληνικής Κοινωνίας της Ακαδημίας  Αθηνών. Ιδρυτικό μέλος του ΕΔΟΑ.
 • Τσέκερης Χαράλαμπος, Δρ. Ψυχοκοινωνιολογίας, ερευνητής, επίκουρος καθηγητής στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ), Ιδρυτικό μέλος του ΕΔΟΑ.
 • Τσιράκη Κωνσταντίνα, Ψυχοθεραπεύτρια, Ομαδική Αναλύτρια. Ιδρυτικό μέλος του ΕΔΟΑ.
 • Χουρδάκης Νικόλαος, Ψυχoλόγος, Ομαδικός Αναλυτής. Ιδρυτικό μέλος του ΕΔΟΑ.
 • Farhad Dalal, Ψυχοθεραπευτής, Εκπαιδευτής Ομαδικός Αναλυτής στο Ινστιτούτο Ομαδικής Ανάλυσης τού Λονδίνου. Ιδρυτικό μέλος του ΕΔΟΑ.
 • Τom Ormay, Ψυχαναλυτής, Ομαδικός Αναλυτής, Εκπαιδευτής Ομαδικός Αναλυτής, στο Ινστιτούτο Ομαδικής Ανάλυσης τού Λονδίνου και της Βουδαπέστης.επίτιμο μέλος του ΕΔΟΑ.

Στο σεμινάριο θα διδάξουν επίσης και κάποιοι άλλοι Ομαδικοί Αναλυτές από το εξωτερικό. Τα ονόματά τους και τα θέματα των παρουσιάσεών τους θα εμφανιστούν στο αναλυτικό πρόγραμμα τού σεμιναρίου που θα δοθεί στους συμμετέχοντες κατά την εγγραφή τους.

Επιστημονική επιτροπή: Κ. Μωρόγιαννης, Νικολής Ιωάννης, Λίλυ Στυλιανούδη, Χ.Τσέκερης, Δώρα Σκαλή, Ευγενία Οικονομοπούλου, Μάρκος Σκόνδρας. Ματσάγγας Αριστομένης.
Συμβουλευτική Επιτροπή: Farhad Dalal, Tom Ormay, Νικολής Ιωάννης, Κωνσταντίνος Κανελλάκης, Kατερίνα Μελά, Αλίκη Γρηγοριάδου.

Mε την εγγραφή δίνονται στους συμμετέχοντες και τα εξής βιβλία αναφοράς τα οποία είναι εκδόσεις του ΕΔΟΑ:
– Dalal, F. (2007). Η Ομαδική Ανάλυση μετά τον S.H. Foulkes. Ας
(ξανα)μιλήσουμε σοβαρά για την Ομάδα. Μτφ. Γ. Μερτίκας, Επιστ. Επιμέλεια
Κ. Μωρόγιαννης-Χ. Ιωαννίδης. Αθήνα. Κανάκη.
– Α.P. Tom Ormay (2016). Η κοινωνική φύση των προσώπων. Ένα
πρόσωπο δεν είναι πρόσωπο. Μτφ. Γ. Μερτίκας. Επιστ. Επιμέλεια Κ.
Μωρόγιαννης- Λ. Στυλιανούδη. Αθήνα. Ελληνικό Δίκτυο Ομαδικών Αναλυτών
και Εκδόσεις ΤΟΠΟΣ.
-Gantt, P. S. and Badenoch, B. (eds) (2020). Ομαδική Ψυχοθεραπεία
και Διαπροσωπική Νευροβιολογία. Μτφ. Παναγιώτης Τριτσιμπίδας , Λία
Ψημάδα. Επιστημονική επιμέλεια Θεοδώρα Σκαλή – Κωνσταντίνος
Μωρόγιαννης. Ελληνικό Δίκτυο Ομαδικών Αναλυτών & Εκδόσεις Τόπος.
Αθήνα.

Εγγραφές: Μέχρι 15/9/2021 Έναρξη: Παρασκευή, 8/10/ 2021. Λόγω της συμμετοχής των μελών του σεμιναρίου σε ομάδες εμπειρίας αναλυτικού τύπου, οι διαθέσιμοι συντονιστές ομάδων, και ο αριθμός των συμμετεχόντων στις ομάδες αυτές είναι συγκεκριμένος, Θα τηρηθεί επομένως σειρά προτεραιότητας. Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί βεβαίωση συμμετοχής.
Σύνολο συνεδριών του Σεμιναρίου: 27. Κόστος συμμετοχής: 550 ευρώ σε τρεις δόσεις: (Εγγραφή, Νοέμβριος, Ιανουάριος ). Φοιτητές: Έκπτωση 15%. Εφ άπαξ εξόφληση: Έκπτωση 15%
Υπεύθυνος του σεμιναρίου: Κώστας Μωρόγιαννης. Ψυχίατρος – Ομαδικός Αναλυτής. Μέλος της Group Analytic Society International, τηλ: 210 7213307, 6977627779, e-mail: [email protected]
Πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής: Γραμματεία: e-mail: [email protected] [email protected] , Tηλ. 2107213307, 6977627779.
Θα ακολουθήσει επικοινωνία και συνέντευξη με όλους τους ενδιαφερομένους για την οριστικοποίηση της συμμετοχής. Η συνέντευξη γίνεται είτε δια ζώσης είτε μέσω skype.
Το σεμινάριο μπορεί να αποτελέσει τη «θύρα εισόδου» για όσους επιθυμούν να εκπαιδευτούν ως Oμαδικοί Aναλυτές. Περισσότερες πληροφορίες κατά την εγγραφή.