Ενδείξεις μείωσης του ιικού φορτίου του SARS-CoV-2 στα αστικά απόβλητα της Θεσσαλονίκης προκύπτουν από τις τελευταίες μετρήσεις της εβδομάδας, από την  έρευνα που διεξάγει η Ομάδα Επιδημιολογίας Λυμάτων του ΑΠΘ με την ΕΥΑΘ (σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στο πλαίσιο του Εθνικού Δικτύου του ΕΟΔΥ). Ειδικότερα, οι τιμές του ιικού φορτίου των τελευταίων ημερών αποτυπώνονται σε επίπεδο αντίστοιχο των πρώτων ημερών του Αυγούστου, όταν και πάλι είχε καταγραφεί μία τάση ύφεσης.

Συγκεκριμένα, στα δείγματα που λαμβάνονται καθημερινά στην είσοδο της εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης, αναφορικά με τις εξορθολογισμένες τιμές σχετικής έκκρισης ιικού φορτίου, η μέση τιμή των δύο πιο πρόσφατων μετρήσεων, δηλαδή της Τετάρτης 08/09 και της Πέμπτης 09/09 είναι:

  • Μειωμένη -32% σε σχέση με τη μέση τιμή των δύο αμέσως προηγούμενων μετρήσεων της Δευτέρας 06/09 και της Τρίτης 07/09.
  • Μειωμένη (-54%) σε σχέση με τη μέση τιμή της προηγούμενης Τετάρτης 01/09 και Πέμπτης 02/09.