Ερώτηση κατέθεσε στη Βουλή ο Ανδρέας Ξανθός, τομεάρχης υγείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, καθώς και 46 βουλευτές σχετικά με τα συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ προγράμματα PHILOS της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ που στόχο είχαν να καλύψουν τις ανάγκες υγείας των προσφύγων.

Όπως αναφέρει η ερώτηση, στη συνθήκη της πανδημίας η ευαλωτότητα των πληθυσμών που βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό επιδεινώνεται σημαντικά, γεγονός το οποίο καθιστά επιτακτική την ανάγκη ειδικής μέριμνας από την πλευρά της Πολιτείας, σύμφωνα με τις οδηγίες τις οποίες εξέδωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Ωστόσο, σήμερα τα μέτρα πρόληψης στα ΚΥΤ και στις δομές φιλοξενίας ήταν ανεπαρκέστατα, ενώ και στο θέμα του εμβολιασμού η υστέρηση είναι τραγική.

Στην ερώτηση επίσης αναφέρεται ότι η υλοποίηση της «Ολοκληρωμένης επείγουσας παρέμβασης υγείας για την προσφυγική κρίση», δηλαδή των PHILOS I & II, ανατέθηκε στον ΕΟΔΥ. Όμως τα συγκεκριμένα προγράμματα που στόχευσαν στη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την κάλυψη των υγειονομικών αναγκών των προσφύγων και μεταναστών, αναμένεται να λήξουν μέχρι το τέλος του 2021. Ο ΕΟΔΥ, ως φορέας υλοποίησης, δεν έχει ενημερώσει κανένα εάν υπάρχει βούληση και προετοιμασία για την συνέχισή του, κρατώντας σε αγωνία τους υγειονομικούς εργαζόμενους, οι οποίοι έχουν συμβάσεις μέσω του PHILOS με τον ΕΟΔΥ.

Μάλιστα, οι Διοικήσεις των Νοσοκομείων, οι οποίες απασχολούν διάφορες ειδικότητες επαγγελματιών υγείας (π.χ. γιατρούς, νοσηλευτές, μαίες, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους) στο Υποέργο 4 του προγράμματος PHILOS ΙΙ, έχουν αποστείλει αιτήματα ανανέωσης των συμβάσεων ώστε να μη χαθεί πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό ειδικά στη συνθήκη της πανδημίας. Παρ’ όλα αυτά ο ΕΟΔΥ και το Υπουργείο Υγείας σιωπούν.