Η Υφυπουργός Υγείας Ζωή Ράπτη εγκαινίασε το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο (ΠΠΙ) Σύμης. Η Μονάδα Τηλεψυχιατρικής στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Σύμης, υπό τη μορφή ολοκληρωμένου ψηφιακού εξωτερικού ιατρείου, θα δώσει τη δυνατότητα στους κατοίκους του νησιού να λαμβάνουν, πέραν της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, υπηρεσίες εκτίμησης και διάγνωσης των ασθενών, τακτικής παρακολούθησής τους, συνταγογράφησης φαρμάκων, αντιμετώπισης οξέων περιστατικών, καθώς και υπηρεσίες έκδοσης πιστοποιητικών.

Οι υπηρεσίες αυτές θα παρέχονται όλο το 24ωρο, επτά (7) ημέρες την εβδομάδα. Στόχος η ποιοτική και αποτελεσματική κάλυψη των αναγκών Ψυχικής Υγείας σε ενήλικες, παιδιά και έφηβους κατοίκους απομακρυσμένων νησιωτικών και ορεινών περιοχών. Το έργο υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την ΑΜΚΕ «ΚΛΙΜΑΚΑ». Μετά το πέρας των εγκαινίων, η Υφυπουργός Υγείας δήλωσε πως το πρόγραμμα αυτό ξεκίνησε από το Καστελόριζο και μετά τη Σύμη θα εγκατασταθεί στην Τήλο. Θα παρέχει 24ωρες υπηρεσίες υποστήριξης, συνταγογράφησης και ψυχοκοινωνική υποστήριξη.