Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων, πρόσφατα δημοσίευσε στοιχεία για την πορεία των εμβολιασμών κατά της COVID-19 στις ευρωπαϊκές χώρες. Σύμφωνα με αυτά, η Ελλάδα απέχει αρκετά από τα ποσοστά εμβολιασμού που έχουν πετύχει αρκετές άλλες ευρωπαϊκές χώρες σε ορισμένες πληθυσμιακές ομάδες.

Συγκεκριμένα, στους άνω των 80 ετών, η Ελλάδα εμφανίζει πλήρη κάλυψη στο 71,9%, όταν το μέσο ποσοστό στις 27 ευρωπαϊκές χώρες που αξιολογούνται ανέρχεται στο 85,4%. Καλύτερη είναι η εικόνα στην ηλικιακή ομάδα 70 έως 79 ετών, στην οποία το 80,7% των Ελλήνων είναι πλήρως εμβολιασμένοι, ενώ το μέσο ευρωπαϊκό ποσοστό στην ίδια ηλικιακή ομάδα είναι 86,8%. Ωστόσο στην ομάδα των υγειονομικών, η Ελλάδα εμφανίζει το ίδιο ακριβώς ποσοστό με το μέσο ευρωπαϊκό.