Στις αρχές Ιουλίου ψηφίστηκε το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) που αφορά στην περίοδο 2022-2025. Σύμφωνα με αυτό, οι δαπάνες για την Υγεία, προβλέπονται να αυξηθούν σωρευτικά κατά 580 εκ. €, ακολουθώντας την προβλεπόμενη αναπροσαρμογή της ετήσιας μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ.

Ειδικότερα, η σωρευτική αύξηση της δαπάνης σε Νοσοκομεία-ΠΦΥ-ΕΟΠΥΥ παρουσιάζεται στο  παραπάνω διάγραμμα.

Πιο συγκεκριμένα, οι δαπάνες στα Νοσοκομεία-ΠΦΥ (φάρμακο και  λοιπές κατηγορίες) αναμένεται να αυξηθούν κατά 135 εκ. € σε βάθος τετραετίας όπως αποτυπώνεται και στο επόμενο διάγραμμα. Η φαρμακευτική δαπάνη θα διαμορφωθεί στα 593 εκ. € (από τα 528 εκ. € που βρίσκεται για φέτος), ενώ η δαπάνη των λοιπών κατηγοριών στα 1.545 εκ. € (από 1.475 εκ. €  που υπολογίζεται για το 2021).

 

Αντίστοιχα, η δαπάνη του ΕΟΠΥΥ (φάρμακο και λοιποί πάροχοι) αναμένεται να αυξηθεί κατά 445 εκ. € τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Ειδικότερα, η φαρμακευτική δαπάνη θα διαμορφωθεί στα 2.343 εκ. € (από τα 2.088 εκ. € που υπολογίζεται για φέτος) ενώ η δαπάνη για τους λοιπούς παρόχους εκτιμάται στα 1.743 εκ. € (από τα 1.553 εκ. € που υπολογίζεται για το 2021).

Ληξιπρόθεσμα χρέη Νοσοκομείων και ΕΟΠΥΥ

Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των Νοσοκομείων, όπως διαμορφώθηκαν μέχρι τον Ιούλιο του 2021, παρουσιάζουν αύξηση 85% σε σχέση με το Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους (927 εκ. € έναντι 502 εκ. €), ενώ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του ΕΟΠΥΥ παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα (156 εκ. €  έναντι 182 εκ. €).