Στις πρωτόγνωρες υγειονομικές συνθήκες που προκάλεσε η πανδημία, οι Επισκέπτες Υγείας κλήθηκαν να συνεισφέρουν πολύπλευρα στην αντιμετώπιση της με τα προγράμματα προαγωγής εμβολιασμού, ενημερώνοντας τον πληθυσμό μέσα στους χώρους εργασίας, στο άμεσο, έμμεσο οικογενειακό και φιλικό του περιβάλλον.

Οι Επισκέπτες Υγείας στελέχωσαν τα εμβολιαστικά κέντρα και στήριξαν και στηρίζουν με όλες τους τις δυνάμεις τον εμβολιασμό κατά της Covid-19. Για το σκοπό αυτό, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Επισκεπτών Υγείας (ΠΣΕΥ), οργάνωσε και οργανώνει εκπαιδευτικά διαδικτυακά σεμινάρια σε συνεργασία με άλλους φορείς. Τα παραπάνω τονίστηκαν μεταξύ άλλων σε συνέντευξη τύπου που διοργανώθηκε από το Σύλλογο με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Επισκεπτών Υγείας.

Τα βασικά μηνύματα της εκδήλωσης ήταν τα εξής:
Οι Eπισκέπτες Yγείας βιώνουν συστηματικά το Σύνδρομο Επαγγελματικής Εξουθένωσης (burnout)
Βοηθούν τον πληθυσμό να κατανοήσει το σημαντικό ρόλο της πρόληψης που επιτυγχάνεται με τον εμβολιασμό
Η Πολιτεία θα πρέπει να συνεργαστεί περισσότερο μαζί τους για την επίτευξη της αύξησης της ποιότητας ζωής του πληθυσμού και την αντιμετώπιση του υγειονομικού αναλφαβητισμού. «Eπιτρέψτε μου να αναγνωρίσω στους συναδέλφους ότι η προσφορά τους είχε το χαρακτήρα μιας υπερπροσπάθειας από πλευράς τους, υπερέβησαν κατά πολύ τις εργάσιμες ώρες και μέρες, διέθεσαν πολύ προσωπικό χρόνο που στέρησαν από τις οικογένειές τους έδειξαν αυταπάρνηση και αφοσίωση χωρίς κάποια ανταλλάγματα» ανέφερε η Μαρία Σακουφάκη, Επισκέπτρια Προαγωγής Δημόσιας Υγείας, Πρόεδρος ΠΣΕΥ.
«Η επαγγελματική εξουθένωση αποτελεί μια εξελισσόμενη διαδικασία και είναι σημαντικό οι Επισκέπτες Υγείας , όπως και οι υπόλοιποι Επαγγελματίες Υγείας, να έχουν την απαιτούμενη υποστήριξη και δυνατότητες εκπαίδευσης για τη διαχείριση των ψυχοπιεστικών παραγόντων και την αύξηση της ανθεκτικότητάς τους» επεσήμανε η Αθηνά Μαρκάκη, Ψυχολόγος, Επισκέπτρια Υγείας.