Ένα πιεστικό αίτημα των ιδιωτών παρόχων διαγνωστικών εξετάσεων έρχεται να καλύψει η αύξηση των ανώτατων επιτρεπόμενων ορίων δαπανών υγείας του ΕΟΠΥΥ για τα έτη 2020 και 2021, η οποία περιλαμβάνεται σε τροπολογία του υπουργείου Υγείας που κατατέθηκε στη Βουλή.

Όπως προβλέπει το σχετικό άρθρο: «Ειδικά για τα έτη 2020 και 2021, και για λόγους αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών που προέκυψαν εξαιτίας της πανδημίας COVID-19, το επιτρεπόμενο όριο δαπανών υγείας του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, πέραν του οποίου ενεργοποιείται ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (clawback), αυξάνεται κατά 16.500 .000 ευρώ για κάθε ένα από τα άνω έτη.

Τα ανωτέρω ποσά επιμερίζονται για τα έτη 2020 και 2021 σε δεκαπέντε (15) εκατομμύρια ευρώ για την κατηγορία υπηρεσιών υγείας Ε «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΩΝ» και σε 1,5 εκατομμύριο ευρώ για την υποκατηγορία Μ2 «Π.Π.-ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ­ ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΟΞΥΓΟΝΟ» . Η ανωτέρω αύξηση δεν αποτελεί βάση υπολογισμού της δαπάνης για τα επόμενα οικονομικά έτη.».