Με στόχο την μείωση των καισαρικών τομών και την ενίσχυση του κολπικού τοκετού, έχει ξεκινήσει η μεγαλύτερη τυχαιοποιημένη προοπτική μελέτη με την ονομασία «ENGAGE» στη Μαιευτική που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα. Ο Καθηγητής Μαιευτικής και Γυναικολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Δημήτριος Λουτράδης μιλώντας στο 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής και Γυναικολογίας ανέφερε ότι : «Η ΕΜΓΕ είχε ήδη αναγνωρίσει και επισημάνει το υψηλό ποσοστό γεννήσεων με καισαρική τομή στον Ελληνικό χώρο σε σύγκριση με προηγούμενες δεκαετίες, το οποίο ανέρχεται περίπου στο 57% με βάση τα στοιχεία του ΕΟΠΥΥ.

Η εξήγηση για το φαινόμενο αυτό είναι πολυδιάστατη και δεν μπορεί να αποδοθεί a priori στη κακή άσκηση της ιατρικής από τους επαγγελματίες υγείας στο χώρο της Μαιευτικής.
Η απόφαση για την πραγματοποίηση της μελέτης ελήφθη από το Δ.Σ. της ΕΜΓΕ το έτος 2017, ενώ η χρηματοδότηση της μελέτης γίνεται από την ΕΜΓΕ. Οι εργασίες του 15ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Μαιευτικής και Γυναικολογίας, πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονα με το 27ο Συνέδριο του European Board and College of Obstetrics and Gynecology (EBCOG) στην Αθήνα.

Το Συνέδριο διοργανώνεται κάθε τρία έτη από την Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία (ΕΜΓΕ) και αποτελεί την κορυφαία επιστημονική εκδήλωση της εταιρείας και της ειδικότητας της Μαιευτικής και Γυναικολογίας στη χώρα μας.

Στη μελέτη «ΕNGAGE» συμμετέχουν 22 μαιευτικές κλινικές από όλη τη χώρα και μάλιστα αντιπροσωπεύονται όλα τα είδη μαιευτηρίων, δημόσιων (κρατικών και πανεπιστημιακών) και ιδιωτικών από όλη την Ελλάδα. Εκτιμάται ότι στη μελέτη θα συμπεριληφθούν συνολικά περίπου 10.000 τοκετοί κατά τη διάρκεια μιας περιόδου 22 μηνών.