Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature εργασία που υλοποιήθηκε στην Ελλάδα στα πλαίσια της απόκρισης έναντι της πανδημίας COVID-19, σε συνεργασία με επιστημονικές ομάδες από  πανεπιστήμια των Ην. Πολιτειών ΗΠΑ.

Η εργασία έχει τίτλο: «Improving COVID-19 border control with reinforcement learning» και αφορά ανάλυση μεθόδου ελέγχου ταξιδιωτών στα σύνορα με χρήση τεχνικών τεχνητής νοημοσύνης όπως η ενισχυτική μάθηση (reinforcement learning). Το άρθρο συνοδεύεται από άρθρο της ομάδας σύνταξης του περιοδικού Nature με τίτλο «Greece used AI to curb COVID: what other nations can learn» διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο: «https://www.nature.com/articles/d41586-021-02554-y» και από άρθρο με τα νέα του περιοδικού με τίτλο: «A machine-learning algorithm to target COVID testing of travellers» που συνετάχθη από τον  Ziad Obermeyer καθηγητή στην Σχολή Δημόσιας Υγείας στο Πανεπιστήμιο Berkeley της Καλιφόρνιας. Στην αναφορά για την εργασία περιλαμβάνεται το εξής χαρακτηριστικό απόσπασμα: «…will be remembered as one of the best examples of using data in the fight against COVID-19. …It highlights the best parts of both academic research and the civil service, and shows the great promise of artificial intelligence for making good decisions — which in many settings can be the difference between life and death…»  δηλαδή πως την παρούσα εργασία «…θα την θυμόμαστε ως ένα από τα καλύτερα παραδείγματα χρήσης δεδομένων στον αγώνα κατά του COVID-19. …Επισημαίνει τις καλύτερες πλευρές τόσο της ακαδημαϊκής έρευνας όσο και της δημόσιας υπηρεσίας και δείχνει τη μεγάλη υπόσχεση σχετικά με χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για τη λήψη σωστών αποφάσεων – που σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να είναι η διαφορά μεταξύ ζωής και θανάτου…»