Στον τρόπο διαχείρισης της πανδημίας στο νοσοκομείο του οποίου ηγείται αναφέρθηκε στο συνέδριο «Νοσοκομείο-Φάρμακο-Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός» ο Διοικητής, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» Σπύρος Αποστολόπουλος. Όπως ανέφερε, με την πανδημία τα οργανωτικά πρότυπα των νοσοκομείων ανατράπηκαν βιαίως και όλοι εγκλωβίστηκαν στην κρίσιμη παράμετρο του χρόνου, διατηρώντας το λειτουργικό πλαίσιο του νοσοκομείου. Αυτό από μόνο του ήταν μια νέα άσκηση καθήκοντος πολύ δύσκολη.
Η πανδημία ανέδειξε την ανάγκη εκσυγχρονισμού σε κάποια νοσοκομεία, την επέκταση υπηρεσιών σε άλλα καθώς και την ομαλή συνεργασία μεταξύ φορέων και δομών για να υπάρχει ένα καλύτερο αποτέλεσμα.

Κατά τον κ. Αποστολόπουλο πρέπει να γίνουν σοβαρές κινήσεις έτσι ώστε να αλλάξουν παγιωμένοι τρόποι λειτουργίας των νοσοκομείων. Να γίνει αξιολόγηση υπηρεσιών, να γίνει πιο εύκολος και σύντομος ο τρόπος προσλήψεων, να υπάρχουν συνέργειες και συνεργασίας ακόμα και με τον ιδιωτικό τομέα, διότι η υγεία είναι μία άσχετα από δημόσιο ή ιδιωτικό, για να προσφέρει το κάθε νοσοκομείο καλύτερες υπηρεσίες υγείας στον ασθενή.

Παράλληλα, η πανδημία ανέδειξε την ανάγκη εκσυγχρονισμού σε κάποια νοσοκομεία, την επέκταση υπηρεσιών σε άλλα καθώς και την ομαλή συνεργασία μεταξύ φορέων και δομών για να υπάρχει ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Τέλος, ο κ. Αποστολόπουλος ανέφερε ότι χρειάζεται ένα κέντρο τεκμηρίωσης για τα ΚΕΝ ανάλογα με τη δυναμική κάθε νοσοκομείου, διότι υπάρχει διαβάθμιση, καθώς δεν είναι όλα τα νοσοκομεία της ίδιας δυναμικής.