Το Σωματείο «ΕΛΕΚΟΝ – Ελληνική Εταιρεία Κατ’ Οίκον Νοσηλείας και Φροντίδας» συστάθηκε και αποτελεί το θεσμικό όργανο που εκπροσωπεί τις εταιρείες που παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες κατ’ οίκον νοσηλείας και φροντίδας ασθενών.

Το Σωματείο ΕΛΕΚΟΝ έχει θέσει ως προτεραιότητες την προστασία της αξιοπρέπειας και της ευεξίας των ανθρώπων που χρειάζονται κατ’ οίκον νοσηλεία και φροντίδα, την προάσπιση με κάθε νόμιμο τρόπο των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του, τη διασφάλιση παροχής ποιοτικών υπηρεσιών φροντίδας κατ’ οίκον με αξιοπρέπεια και σεβασμό στον άνθρωπο και την υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης φροντιστών και επαγγελματιών υγείας. Ο Βασίλειος Τριαντόπουλος, Πρόεδρος της ΕΛΕΚΟΝ, δήλωσε: «Πιστεύουμε ότι η ποιοτική νοσηλεία και φροντίδα είναι δικαίωμα των ασθενών και οφείλει να παρέχεται από άρτια εκπαιδευμένους φροντιστές, νοσηλευτές, κοινωνικούς λειτουργούς και επαγγελματίες υγείας. Βρισκόμαστε στο ξεκίνημα μίας προσπάθειας για αναβάθμιση του επαγγέλματος του φροντιστή/νοσηλευτή κατ’ οίκον, καθώς και την ανάπτυξη πρότασης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για τη διαμόρφωση κανονιστικού πλαισίου και προτύπων ποιότητας για τις υπηρεσίες νοσηλείας και φροντίδας κατ’ οίκον».