Με την ευκαιρία εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Αμφιβληστροειδούς, η Retina International και η Πανελλήνια Ένωση Αμφιβληστροειδοπαθών (ΠΕΑ)τονίζουν τον αντίκτυπο της πανδημίας COVID-19 στην κοινότητα των ασθενών που πάσχουν από εκφυλιστικές-κληρονομικές παθήσεις του Αμφιβληστροειδή Χιτώνα, της Ωχράς Κηλίδος και του Οπτικού Νεύρου.

Οι συνέπειες της πανδημίας της νόσου COVID-19, επισημαίνει ο Στρατής Χατζηχαραλάμπους, Πρόεδρος της ΠΕΑ, έχουν επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τη ζωή όσων προσβάλονται από κληρονομικές, σχετιζόμενες με την ηλικία και τον Σακχαρώδη Διαβήτη δυστροφίες του αμφιβληστροειδούς χιτώνα, μέσω των επιπτώσεων της πανδημίας.

Λαμβάνοντας υπόψη τις συνέπειες της πανδημίας της νόσου COVID-19 στην κοινότητα των ασθενών με παθήσεις του αμφιβληστροειδούς, η Retina International και η Πανελλήνια Ένωση Αμφιβληστροειδοπαθών καλούν τις κυβερνήσεις να δώσουν προτεραιότητα και να προστατεύσουν την ευημερία και την ένταξη όσων έχουν προσβληθεί από παθήσεις του αμφιβληστροειδούς. Ζητούν να γίνουν άμεσα :

1. Εφαρμογή μέτρων που επιτρέπουν την ασφαλή κινητικότητα και την προσβάσιμη ένταξη της κοινότητας των ατόμων με προβλήματα όρασης στην κοινωνία και στον χώρο εργασίας
2. Βελτίωση της ευαισθητοποίησης για τα ζητήματα της ψηφιακής έλλειψης και διασφάλιση ότι οι ψηφιακές υπηρεσίες είναι χωρίς αποκλεισμούς και προσβάσιμες, με ιδιαίτερη έμφαση στους ηλικιωμένους και στην κοινότητα των ατόμων με προβλήματα όρασης.
3. Προτεραιότητα στη φροντίδα και θεραπεία για τις δυστροφίες αμφιβληστροειδούς σε περιόδους κρίσης.
4. Διατήρηση της ουσιαστικής έρευνας για θεραπεία των παθήσεων του αμφιβληστροειδούς και ανάπτυξή της και
5. Προώθηση της ένταξης και την ποιότητας ζωής της κοινότητας των ασθενών με απώλεια όρασης.