Το 4ο Επιστημονικό Συνέδριο για τη μείωση της βλάβης από τον καπνό ξεκινά την Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου, διαρκεί δυο ημέρες και περιλαμβάνει 19 συνεδρίες. Έχει προσελκύσει κορυφαίους ερευνητές κλινικούς και επιστήμονες από διάφορα πεδία από όλο τον κόσμο. 62 προσκεκλημένοι ομιλητές από 31 χώρες συμμετέχουν στις εργασίες του και θα παρουσιαστούν 26 ερευνητικές μελέτες.

Η χρήση εναλλακτικών καπνικών προϊόντων (ηλ. τσιγάρο, προϊόντα θέρμανσης-μη καύσης του καπνού, φύλλα καπνού, snus, κλπ.) από τους καπνιστές και η συσχέτισή τους με προσπάθειες διακοπής του καπνίσματος παρουσιάζει μεγάλη αύξηση. Με τις πρόσφατες εξελίξεις στην επιστήμη και την τεχνολογία, πανεπιστημιακοί, επιστήμονες και ρυθμιστικές αρχές σε όλο τον κόσμο θεωρούν ότι υπάρχει ένα ευρύ φάσμα «κινδύνου» στα προϊόντα καπνού και περιέχοντα νικοτίνη, με τα συμβατικά τσιγάρα να κατέχουν την υψηλότερη τιμή του φάσματος, ενώ οι θεραπείες υποκατάστασης νικοτίνης τη χαμηλότερη. Κατά συνέπεια, το μεγαλύτερο κακό που προκαλείται θεωρείται ότι οφείλεται στην καύση του καπνού. Μη καιόμενος καπνός και προϊόντα που περιέχουν νικοτίνη ενέχουν χαμηλότερο κίνδυνο συγκριτικά με τα καιόμενα προϊόντα και κατέχουν τη χαμηλότερη τιμή του φάσματος του κινδύνου.

Δεδομένα που υποστηρίζουν τη θέση αυτή θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια του διημέρου συνεδρίου σε μια προσέγγιση 360o που καλύπτει τις περισσότερες όψεις της μείωσης της βλάβης από το κάπνισμα. Θα παρουσιαστούν δεδομένα για την παγκόσμια επιβάρυνση από το κάπνισμα και την επίδοση των μέτρων ελέγχου που έχουν εφαρμοστεί έως σήμερα. Αντίστοιχα θα παρουσιαστούν τα δεδομένα για τη μείωση της βλάβης από το κάπνισμα, μύθοι, γεγονότα και αποδεικτικά στοιχεία μέχρι σήμερα.