Η NN Hellas, σε συνεργασία με τη ΡΕΑ Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική και την Ευρωκλινική Παίδων, παρέχει στους γονείς τον πρώτο χρόνο ασφάλισης του μωρού τους χωρίς κόστος, μέσω του προγράμματος Ασφάλισης Νεογέννητων NN Direct Health «η πρώτη μου ασφάλεια».

Το πρόγραμμα αφορά σε όλα τα νεογέννητα που γεννιούνται στην Κλινική ΡΕΑ, με αποκλειστικό πάροχο όλων των υπηρεσιών υγείας την Ευρωκλινική Παίδων. Μία προσφορά για όσους θέλουν να εξασφαλίσουν στο νεογέννητο την καλύτερη φροντίδα για την υγεία του. Στόχος και των τριών συνεργαζόμενων εταιριών είναι η παροχή πρόσβασης σε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας για κάθε νεογνό από τη πρώτη στιγμή της γέννησής του. Μετά τον πρώτο χρόνο, οι γονείς μπορούν να επιλέξουν την ανανέωση του προγράμματος, αποκτώντας ένα εύρος επιλογών με προσιτό ασφάλιστρο.