Συγκροτήθηκαν οι επιστημονικές επιτροπές του ΕΟΠΥΥ που θα αποφασίζουν για την έγκριση σημαντικών ιατρικών πράξεων με υψηλό κόστος, με αποφάσεις του υπουργού Υγείας, Θάνου Πλεύρη. Πρόκειται για μη αμειβόμενες επιτροπές και η θητεία του μελών τους είναι διετής. Τα αιτήματα των ασθενών για κάθε γνωστικό αντικείμενο, θα αποστέλλονται στο Ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο μέσω των ΠΕ.ΔΙ. ή σε ειδικές περιπτώσεις στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ, μετά από συνεννόηση της ΠΕ.ΔΙ. με τη γραμματεία της κάθε φορά αρμόδιας Επιτροπής του Ανώτατου Υγειονομικού Συμβουλίου. Οι Επιτροπές θα συνεδριάζουν στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΟΠΥΥ και τα πρακτικά της θα εγκρίνονται από το Ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο.

Ειδικότερα, συγκροτήθηκαν οι κάτωθι επιτροπές: Επιτροπή για την τοποθέτηση εμφυτευόμενων συστημάτων, επιτροπή εμφυτευμάτων αποκατάστασης της ακοής, Επιτροπή για την αξιολόγηση και έγκριση τοποθέτησης απινιδωτών καθώς και για την τοποθέτηση ή αντικατάσταση ειδικού τύπου Βηματοδοτών – Απινιδωτών «Πρόληψης – Ανάταξης Κολπικών Αρρυθμιών», Επιτροπή για την αξιολόγηση φακέλων ασθενών, νοσοκομείων και ιδιωτικών κλινικών για την τοποθέτηση γαστρικού δακτυλίου και διαμερισματοποίηση στομάχου, Επιτροπή για θέματα συναφή με εμφύτευση Συσκευών Υποστήριξης Καρδιάς (ΣΥΚ), Βιολογικών Αορτικών Βαλβίδων (διαδερμικώς ή διακορυφαίως) και για τη μη χειρουργική εμφύτευση συσκευών διόρθωσης ενδοκαρδιακών βλαβών, Επιτροπή για την αξιολόγηση και έγκριση εκτέλεσης Ιατρικών πράξεων Ποζιτρονικής και Αξονικής Τομογραφίας PET/CT, Επιτροπή για την έγκριση έναρξης χορήγησης και ελέγχου χορήγησης Αυξητικής Ορμόνης σε παιδιά, Επιτροπή Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής Ακτινοθεραπείας.