Παράταση στην εφαρμογή της αυτόματης επιστροφής (clawback) για τη φαρμακευτική δαπάνη του ΕΣΥ και του ΕΟΠΥΥ μέχρι το 2025 προβλέπει τροπολογία που κατέθεσε χθες το υπουργείο Οικονομικών στη Βουλή. Ειδικότερα, η τροπολογία ορίζει ότι για τα έτη 2020-2022 τα όρια των δαπανών είναι: 2,088 δισ. ευρώ για φάρμακα τα οποία κατανέμονται σε 2,001 δισ. για την εξωνοσοκομειακή φαρμακευτική περίθαλψη (ιδιωτικά φαρμακεία) και 87 εκατ. για τα λεγόμενα φάρμακα υψηλού κόστους. 528 εκατ. σε νοσοκομεία του ΕΣΥ και το νοσοκομείο Παπαγεωργίου. 1,553 δισ. για δαπάνες υπηρεσιών υγείας του ΕΟΠΥΥ. Για την περίοδο 2022-2025, τα όρια θα αναπροσαρμόζονται με ΚΥΑ ανάλογα με την πορεία του ΑΕΠ.

Σε περίπτωση που η υπέρβαση της δαπάνης (εξωνοσοκομειακή και νοσοκομειακή) το 2022 ξεπεράσει εκείνη του 2020, τότε το όριο του κλειστού προϋπολογισμού θα αυξηθεί κατά 50 εκατ. ευρώ. Σε περίπτωση που το 2022 το συνολικό ποσό της αυτόματης επιστροφής παρουσιάζει μείωση μικρότερη από 50 εκατ. ευρώ, σε σχέση με το 2020, τότε το ετήσιο όριο δαπανών θα αυξηθεί με ποσό που προκύπτει από το όριο των 50 εκατ. μείον το ποσό της πραγματικής μείωσης. Αντίστοιχα, η τροπολογία ορίζει ότι αν το 2023 η υπέρβαση της δαπάνης (εξωνοσοκομειακή και νοσοκομειακή) ξεπεράσει εκείνη του 2020, τότε το όριο του κλειστού προϋπολογισμού θα αυξηθεί κατά 150 εκατ. ευρώ. Για το έτος 2024, αν η υπέρβαση συνεχιστεί, τότε η πρόβλεψη είναι ότι το όριο θα αυξηθεί κατά 300 εκατ. ευρώ και για το έτος 2025, η αύξηση θα φθάσει στα 400 εκατ. ευρώ.