Δύο προτάσεις του Δήμου Αγράφων προς το Υπουργείο Υγείας για την βελτίωση των Υπηρεσιών Υγείας σε ορεινούς και νησιωτικούς Δήμους όπως είναι ο Δήμος Αγράφων, παρουσίασε στη συνάντηση που είχε στην Αθήνα με την Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας κυρία Μίνα Γκάγκα, ο Δήμαρχος Αγράφων, Αλέξης Καρδαμπίκης. Ειδικότερα, για να έχουν πρόσβαση οι κάτοικοι της περιοχής σε υπηρεσίες Υγείας,

αφού ο χρόνος που χρειάζεται για να φθάσει κάποιος από τα ακραία όρια του Δήμου Αγράφων στο Καρπενήσι, το Αγρίνιο ή την Καρδίτσα για να επισκεφθεί μια Νοσοκομειακή Μονάδα, είναι πολύ μεγάλος, προτείνεται να αναλάβει ο Δήμος δηλαδή, όλες εκείνες τις αναγκαίες υπηρεσίες, που μαζί με τις Κρατικές Δομές και Υπηρεσίες θα έδιναν ένα ανεκτό σήμερα σύστημα προαγωγής της υγείας, πρόληψης και αντιμετώπισης των παθήσεων των κατοίκων της περιοχής. Για το σκοπό αυτό προβλέπεται μεταξύ άλλων δημιουργία Γραφείου Υγείας στην έδρα του Δήμου, στελέχωσή του με υπεύθυνο υπάλληλο εκ του προσωπικού του Δήμου εκπαιδευμένου σε θέματα Πληροφορικής Υγείας,

συνεργασία με ιατρό ειδικότητας Παθολογίας ή Γενικής ιατρικής, επιστημονικά υπεύθυνου για το όλο πρόγραμμα, καθώς και δημιουργία ηλεκτρονικού φακέλου Υγείας για όλους τους πολίτες που θα έλθουν σε επαφή με τις υπηρεσίες Υγείας του Δήμου. Επίσης επειδή δεν υπάρχει ενδιαφέρον για την κάλυψη της θέσης γιατρού για τον Δήμο Αγράφων, προτείνεται τα μεγάλα Νοσοκομεία να υιοθετούν περιοχές με αντίστοιχα προβλήματα και να τους παραχωρούν έναν γιατρό το μήνα, δηλαδή 12 μήνες 12 γιατροί, να υπηρετούν διαδοχικά και καταρχήν εθελοντικά, εκεί που υπάρχει το πρόβλημα. Ο Δήμος θα αναλαμβάνει την διαμονή και τη σίτιση του ιατρού και ταυτόχρονα θα υπάρχει ηλεκτρονική διασύνδεση της τοπικής Μονάδας Υγείας με το Νοσοκομείο Αναφοράς.