Το ΜΗΤΕΡΑ, πρόκειται να πιστοποιήσει το προσωπικό του σύμφωνα με το, κορυφαίο σε παγκόσμιο επίπεδο, ολιστικό Σουηδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα «CTG & Fosterövervakning®» στο αντικείμενο της καρδιοτοκογραφίας και των κλινικών συστάσεων ασφαλούς αποπεράτωσης του τοκετού. Το Σουηδικό μοντέλο «CTG & Fosterövervakning®» είναι ένα διαδραστικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και πιστοποίησης, το οποίο είναι διαμορφωμένο έτσι ώστε οι συμμετέχοντες να εκπαιδεύονται σε θεωρητικό επίπεδο μέσω της πρωτότυπης διαδικτυακής πλατφόρμας ctgfetalmonitoring.gr® αλλά και σε πρακτικό επίπεδο (hands-on).

Στο πλαίσιο της πρακτικής αυτής εκπαίδευσης, εντάσσεται το «3ο Σεμινάριο Κλινικής Καρδιοτοκογραφίας & Παρακολούθησης του Εμβρύου®», το οποίο θα διεξαχθεί στις 2 και 3 Οκτωβρίου στο ΜΗΤΕΡΑ σε συνεργασία με την «Ελληνική Εταιρεία Καρδιοτοκογραφίας και Παρακολούθησης του Εμβρύου, ΕΕΚΠΕ» και τη «Β΄ Μαιευτική – Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών».
Αξίζει να σημειωθεί, πως με βάση αυτό το πρότυπο «CTG & Fosterövervakning®», οι Σκανδιναβικές Χώρες έχουν επιτύχει ένα από τα μικρότερα ποσοστά καισαρικών τομών στον γενικό πληθυσμό σε παγκόσμιο επίπεδο συνδυαζόμενο με εξαιρετικό περιγεννητικό αποτέλεσμα.