Η Ένωση Ασθενών Ελλάδας καλωσορίζει τον Χρήστο Βαράκη στο δυναμικό της, ο οποίος αναλαμβάνει αρμοδιότητες Διευθυντή. Ο Χρήστος Βαράκης είναι πρώην Διοικητής του Γ.Ν.Α. Ελπίς και πρώην εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας στον ΟΟΣΑ. Έχει σπουδές στο London School of Economics and London School of Hygiene and Tropical Medicine και επίσης είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στις

Πολιτικές Επιστήμες και τη Δημόσια Διοίκηση, με θέμα «Οργάνωση, Διοίκηση και Χρηματοδότηση της Ελληνικής Υγειονομικής Περιφέρειας». ‘Εχει διατελέσει Διευθυντής στον τομέα Υγείας στο Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. και διαθέτει πλούσιο συγγραφικό και ερευνητικό έργο.
«Η δυναμική των στελεχών μας ενισχύεται με έναν αξιόλογο άνθρωπο και επιστήμονα, ο οποίος θα συνδράμει καθοριστικά με τις γνώσεις και την εμπειρία του στην επίτευξη όλων των στόχων μας», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της Ένωσης Ασθενών Ελλάδος.