Με αφορμή την πρόσφατη έναρξη χορήγησης αναμνηστικής δόσης εμβολίου κατά του κοονοϊού SARS-CoV-2 στη χώρα μας, η Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (Ε.Ο.Π.Ε.) υπενθυμίζει την αναγκαιότητα προτεραιοποίησης των ογκολογικών ασθενών καθώς και του υγειονομικού προσωπικού που απασχολείται σε μονάδες ευπαθών ογκολογικών και ανοσοκατασταλμένων ασθενών.

Μεταξύ άλλων η Εταιρεία υπογραμμίζει τα εξής: Ο εμβολιασμός με τα διαθέσιμα εγκεκριμένα εμβόλια είναι ασφαλής και αποτελεσματικός στους ασθενείς με συμπαγείς όγκους. Η σύσταση για εμβολιασμό είναι καθολική για τους ασθενείς με συμπαγείς όγκους με τη συνδρομή και καθοδήγηση του θεράποντα παθολόγου-ογκολόγου.

Η αναμνηστική δόση χορηγείται ήδη κατά προτεραιότητα σε ογκολογικούς ασθενείς υπό θεραπεία σύμφωνα με τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες και τις συστάσεις της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμού και μετά από επίσημη τοποθέτηση της Εταιρείας μας τον Αύγουστο 2021.

Η αναμνηστική δόση χορηγείται κατά προτίμηση με mRNA εμβόλια ανεξαρτήτως του προηγηθέντος σχήματος εμβολιασμού (1 ή 2 δόσεις). Το μεσοδιάστημα 6-8 μηνών που αναφέρεται ως βέλτιστο για την 3η δόση, αναφέρεται σε ανοσοεπαρκείς ασθενείς. Στην κατηγορία των ογκολογικών ασθενών, η 3η δόση μπορεί να γίνει ακόμη και 1 μήνα μετά την 2η, ώστε να εξασφαλιστεί η επαγωγή της κατάλληλης ανοσίας και να υπερκαλυφθεί τυχόν αρνητική επίδραση της όποιας υποκείμενης ανοσοανεπάρκειας.

Η αναγκαιότητα καθολικού εμβολιασμού του υγειονομικού προσωπικού θεωρείται δεδομένη ως ηθική υποχρέωση έναντι των ασθενών, των οικογενειών, αλλά και των συναδέλφων τους. Ιδιαίτερη σημασία έχει η πράξη αυτή σε περιβάλλοντα εργασίας ευπαθών ομάδων, ανοσοκατασταλμένων ασθενών και ανεμβολίαστων ανηλίκων. Για τους ίδιους λόγους καθίσταται αναγκαία – τουλάχιστον κατ’ επιλογή – η χορήγηση αναμνηστικής δόσης στον ίδιο πληθυσμό.