Μνημόνιο συνεργασίας προκειμένου να διαμορφωθεί ένα επίσημο και αμοιβαία επωφελές πλαίσιο δραστηριοτήτων, υπέγραψαν το Ελληνο-Αμερικανικό Επιμελητήριο και το Κέντρο Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών – Ελληνικό Ινστιτούτο DRG. Tο ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ, από την αρχή της λειτουργίας του και στο πλαίσιο του Ελληνικού Δικτύου DRG έχει ξεκινήσει την δομημένη συνεργασία με επιστημονικές εταιρείες, θεσμικούς φορείς, Επιμελητήρια και Ενώσεις του κλάδου της Υγείας. Αναπτύσσει συνεργασίες για την προσαρμογή των φορέων στις νέες απαιτήσεις και την συν-διαμόρφωση των συνθηκών για την αποτελεσματική εφαρμογή του.

To Ελληνο- Aμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο (American – Hellenic Chamber of Commerce)  συμβάλλει ενεργά στην προώθηση πολιτικών υγείας για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Ελληνικού Συστήματος Υγείας, φέρνοντας από το 2002 έως και σήμερα -στο πλαίσιο του Healthworld Conference – σε διάλογο, τους εκπροσώπους των φορέων Δημόσιας Διοίκησης και των Επιτελικών Υπηρεσιών Υγείας με τον επιχειρηματικό κόσμο.

Οι βασικοί σκοποί της συνεργασίας του Επιμελητηρίου και του ΚΕΤΕΚΝΥ  είναι: Η εκπαίδευση των στελεχών των Εταιρειών-Μελών του Επιμελητηρίου στο Ελληνικό Σύστημα DRG και στις αναθεωρήσεις του. Η προώθηση του Ελληνικού Συστήματος DRGμε όχημα το HealthworldConference και την ετήσια φιλοξενία του στο FORUM και η εκπόνηση ειδικών εκθέσεων και μελετών για το Ελληνικό Σύστημα DRG.

Η υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας και η στρατηγική συνέργεια των δύο οργανισμών αναμένεται να δώσει ώθηση στην ανάπτυξη των πληροφοριακών δυνατοτήτων στο ελληνικό σύστημα υγείας και να συνδράμει στην δικαιότερη κατανομή των πεπερασμένων πόρων αλλά και στον εξορθολογισμό και την διαφανή διαχείριση των υπηρεσιών υγείας που πρεσβεύει και εφαρμόζει το ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ.