Για πρώτη φορά, μια επιτροπή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας συνέστησε τη δημιουργία μιας ομάδας εργασίας που θα διερευνήσει πολιτικές σχετικά με φάρμακα υψηλού κόστους που θεωρούνται απαραίτητα, αλλά που δεν είναι οικονομικά προσιτά σε πολλές χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος. Η πρόταση έγινε στην τελευταία έκθεση σχετικά με τις θεραπείες που θα προστεθούν στον κατάλογο των βασικών φαρμάκων του Π.Ο.Υ. Ο εν λόγω κατάλογος, ο οποίος ενημερώνεται κάθε δύο χρόνια, περιέχει τα πιο αποτελεσματικά, ασφαλή και οικονομικά αποδοτικά φάρμακα για τη θεραπεία ασθενειών υψηλής προτεραιότητας και συμβάλει στη λειτουργικότητα των  συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης. Αυτός είναι και ο λόγος που πολλές χώρες τον συμβουλεύονται για να αποφασίσουν ποια φάρμακα θα αποζημιώνουν.

Η επιτροπή στην έκθεσή της  εξηγεί  ότι για αρκετά φάρμακα – ειδικά για τη θεραπεία του καρκίνου – δεν υπήρχε σύσταση εξ’αιτίας του υψηλού τους κόστους. Μεταξύ αυτών ήταν θεραπείες για το πολλαπλό μυέλωμα, τον καρκίνο του μαστού και το μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα. «Το ζήτημα του κόστους της θεραπείας και της κατάλληλης χρήσης αυτών των φαρμάκων περιπλέκεται περαιτέρω από την ανάγκη για διαγνωστικούς ελέγχους για τον εντοπισμό των ασθενών που πιθανότατα θα ωφεληθούν, αβεβαιότητες σχετικά με τη βέλτιστη διάρκεια της θεραπείας, τη σημαντική επιβάρυνση της νόσου και τον πιθανό μεγάλο επιλέξιμο πληθυσμό ασθενών», αναφέρει  η επιτροπή για ειδικά για αυτή την κατηγορία των φαρμάκων για τον καρκίνο. Η επιτροπή προτείνει τη δημιουργία μιας ομάδας εργασίας που θα διερευνά πότε ορισμένα φάρμακα γίνονται οικονομικά προσιτά σε σχέση με την δυνατότητα των κρατών να τα πληρώσουν:  καθορισμό  δίκαιων τιμών σε σχέση με τα αναμενόμενα οφέλη,  καθορισμό των κινήσεων που μπορούν να κάνουν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής για τη μείωση των τιμών και τη δημιουργία καθολικής πρόσβασης,  ανάπτυξη στρατηγικής για την παρακολούθηση των τάσεων των τιμών και της διαθεσιμότητας των βασικών, αλλά μη προσιτών οικονομικά φαρμάκων.