Σε 42,7 δισ.ευρώ ανέρχεται η συνολική αξία των παρεμβάσεων της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της πανδημίας την περίοδο 2020-2022, εκ των οποίων 23,1 δισ. ευρώ αφορούσαν το έτος 2020, 16,7 δισ. ευρώ το έτος 2021 και 2,9 δισ. ευρώ αφορούν το έτος 2022. Τα παραπάνω επισημαίνονται, μεταξύ άλλων, στο προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2022, το οποίο κατατέθηκε χθες στη Βουλή. Αναφορικά με το σύνολο του 2021, μεταξύ των επιπλέον μέτρων που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας περιλαμβάνονται: οι πρόσθετες έκτακτες δαπάνες λόγω της πανδημίας, φορέων του Υπουργείου Υγείας , από 85 εκατ. ευρώ σε 353 εκατ. ευρώ, δηλαδή αύξηση κατά 268 εκατ. ευρώ, καθώς και οι πρόσθετες έκτακτες δαπάνες λόγω της πανδημίας, φορέων κεντρικής διοίκησης πλην του Υπουργείου Υγείας, από 42 εκατ. ευρώ) σε 115 εκατ. ευρώ, δηλαδή αύξηση κατά 73 εκατ. ευρώ.

Επίσης, η πρόσληψη έκτακτου υγειονομικού προσωπικού, από 131 εκατ. ευρώ σε 181 εκατ. ευρώ, δηλαδή αύξηση κατά 50 εκατ. ευρώ, το νέο μέτρο παροχής κινήτρων για τον εμβολιασμό των νέων, με κόστος 70 εκατ. ευρώ και το νέο μέτρο της παροχής των διαγνωστικών self-tests προς τους μαθητές, με κόστος 60 εκατ. ευρώ.
Για το 2022, το προσχέδιο προϋπολογισμού περιλαμβάνει και επιχορήγηση προς τον ΕΟΠΥΥ ύψους 75 εκατ. ευρώ για τον αναμενόμενο συμψηφισμό των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης των επιχειρήσεων, με το οφειλόμενο clawback.

Το 2022 το δημοσιονομικό έλλειμμα των νοσοκομείων και της ΠΦΥ θα είναι 220 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας επιδείνωση σε σχέση με την πρόβλεψη του Μεσοπρόθεσμου κατά 141 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα των νοσοκομείων προβλέπεται να είναι μειωμένα κατά 16 εκατ. ευρώ, ενώ τα έξοδα αναμένεται να αυξηθούν κατά 125 εκατ. ευρώ, αποτυπώνοντας τόσο την αύξηση της φαρμακευτικής δαπάνης όσο και την αυξημένη δαπάνης μισθοδοσίας του επικουρικού προσωπικού που προβλήφθηκε για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Σημειώνεται ότι για το σύνολο του 2021 το δημοσιονομικό αποτέλεσμα των Νοσοκομείων και της ΠΦΥ εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί σε έλλειμμα ύψους 91 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας επιδείνωση σε σχέση με την πρόβλεψη του ΜΠΔΣ 2022-2025 κατά 72 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με το προσχέδιο του Προϋπολογισμού, τα βασικά μεγέθη της οικονομίας εκτιμώνται ως εξής: Το ΑΕΠ θα αυξηθεί 6,1% εφέτος και 4,5% το 2022, από μείωση 8,2% το 2020. Η ιδιωτική κατανάλωση, από μείωση 5,2% πέρυσι, θα αυξηθεί 2,9% εφέτος και επίσης 2,9% το 2022. Οι ιδιωτικές επενδύσεις, από μείωση 0,6% πέρυσι, εκτιμάται ότι θα αυξηθούν 11,1% εφέτος και θα «εκτιναχθούν» κατά 23,4% το 2022, λόγω και του Ταμείου Ανάκαμψης.

Η ανεργία θα συνεχίσει μειούμενη, από 16,3% πέρυσι, στο 16% εφέτος και στο 14,3% το επόμενο έτος. Σύμφωνα με το προσχέδιο, πρωτεύοντα παράγοντα για την ώθηση της οικονομικής δραστηριότητας το 2022 αποτελεί το ελληνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας με τις πραγματοποιούμενες δαπάνες από τον προϋπολογισμό του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, επιτυγχάνοντας εφεξής ένα επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη και τη χορήγηση δανείων, άνω των 5 δισ. ευρώ ανά έτος έως το τέλος της περιόδου υλοποίησης.