Η Παγκόσμια Ημέρα Ξενώνων και Παρηγορικής Φροντίδας 2021, έχει στόχο να αναδείξει τη ζωτική σημασία της ισότιμης πρόσβασης όλων στην Παρηγορική Φροντίδα . Παρά τις εκκλήσεις της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας, το 88% των παγκόσμιων αναγκών Παρηγορικής Φροντίδας δεν καλύπτεται από τα εθνικά συστήματα υγείας. Η έλλειψη δίκαιης πρόσβασης πλήττει κυρίως ανθρώπους που ζουν σε χώρες με χαμηλό και μεσαίο εισόδημα, νεογνά, παιδιά και νέους, άστεγους, LGBTQ + άτομα, ανθρώπους που ζουν με σωματικές ή ψυχικές αναπηρίες, φυλακισμένους, όσους βιώνουν συνθήκες ανθρωπιστικής κρίσης, ηλικιωμένους, ανθρώπους που ζουν με HIV και φυματίωση καθώς και αυτούς που έχουν πληγεί από τον COVID-19.

Στις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος οι ασθενείς με χρόνιες ασθένειες που περιορίζουν τη ζωή, καταστρέφονται σωματικά, συναισθηματικά και οικονομικά λόγω της περιορισμένης πρόσβασης σε υπηρεσίες Παρηγορικής Φροντίδας. Συχνά απαγορευτικοί νόμοι και πολιτικές εμποδίζουν την πρόσβαση σε ελεγχόμενα φάρμακα για ανακούφιση από τον πόνο ενώ η Π.Φ. δεν περιλαμβάνεται καν στα προγράμματα σπουδών των επαγγελματιών υγείας.

Ταυτόχρονα, δεν εφαρμόζεται καθολικά η προτροπή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (2002), να παρέχεται Παρηγορική Φροντίδα σε συνθήκες ανθρωπιστικής κρίσης όπως σεισμοί, μεγάλες καταιγίδες, επιδημίες αιμορραγικού πυρετού ή πολιτική βία. Από το καθολικό αυτό δικαίωμα εξαιρούνται επίσης οι κρατούμενοι.
Η ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α. αναλαμβάνει και φέτος να μεταφέρει το μήνυμα της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας στην χώρα μας, με δράσεις κι ενημερωτικές καμπάνιες, που θα εξελιχθούν τις επόμενες μέρες. Μείνετε συντονισμένοι/ες στην ιστοσελίδα μας. Φέτος, ο πρώτος λόγος θα δοθεί σε ασθενείς, επαγγελματίες υγείας και φροντιστές.