Σημαντική αύξηση στο ιικό φορτίο των λυμάτων στο Ρέθυμνο και στη Λάρισα, καταγράφηκε την εβδομάδα από 27 Σεπτεμβρίου έως 3 Οκτωβρίου, όπως αναφέρεται στη χθεσινή επιδημιολογική έκθεση του Εθνικού Δικτύου Επιδημιολογίας Λυμάτων για την επιδημιολογική επιτήρηση του κορονοϊού, που λειτουργεί υπό το συντονισμό του ΕΟΔΥ. Αναλυτικότερα, αυξητικές τάσεις σε σχέση με την εβδομάδα 20 έως 26 Σεπτεμβρίου 2021, παρατηρήθηκαν στα αστικά λύματα των 6 από τις 12 περιοχές που ελέγχθηκαν. Καθαρά αυξητικές τάσεις παρατηρήθηκαν στην Ξάνθη (+44%), στη Λάρισα (+125%) και στο Ρέθυμνο (+308%), ενώ οριακές ήταν οι αυξήσεις που παρατηρήθηκαν στα Χανιά (+11%), στη Θεσσαλονίκη (+28%) και στον Βόλο (+32%).

Σημειώνεται ότι στο Ρέθυμνο τις προηγούμενες 5 βδομάδες καταγραφόταν μια συνεχής πτωτική τάση. Οριακά πτωτικές τάσεις παρατηρήθηκαν σε 3 από τις 12 περιοχές του ΕΔΕΛ και συγκεκριμένα στην Πάτρα (-20%), στον Άγιο Νικόλαο (-25%) και στα Ιωάννινα (-32%). Σταθερό παρέμεινε το ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων στην Αττική, στο Ηράκλειο και στην Αλεξανδρούπολη, όπου οι μεταβολές στο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων κυμάνθηκαν στο ±10%.