Αξιοποιώντας δεδομένα από πολλές ευρωπαϊκές χώρες, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Πρόληψης Νοσημάτων (ECDC), προτίθεται να καταγράφει την αποτελεσματικότητα του εμβολίου κατά της COVID-19. Ο εν λόγω μηχανισμός θα δώσει έμφαση στην καταγραφή των στοιχείων που αφορούν τις νοσηλείες προκειμένου να καταγράφονται όσα σχετίζονται με τη σοβαρή νόσηση.

Στοιχεία για τον Οκτώβριο θα δοθούν από 30 νοσοκομεία 10 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οποίων βρίσκεται και η Ελλάδα (Βέλγιο, Τσεχία, Κροατία, Γαλλία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Πορτογαλία Ισπανία). Από την πρώτη έκθεση του Οργανισμού που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή για το ζήτημα, προκύπτει υψηλή αποτελεσματικότητα της τάξης του 90%, όταν αξιολογήθηκε 14 μέρες μετά τον πλήρη εμβολιασμό για τα εμβόλια που έχουν λάβει άδεια από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ).

Τα δεδομένα συγκεντρώθηκαν από τον Δεκέμβριο του 2020 έως και τον περασμένο Ιούνιο και δείχνουν υψηλή αποτελεσματικότητα στην πρόληψη της νοσηλείας με COVID.
Τακτικές ενημερώσεις των δεδομένων αυτών θα γίνονται περιοδικά, καθώς η μελέτη συνεχίζεται.

Αναμένονται εκτενέστερες αναλύσεις για την εκτίμηση παραγόντων που μπορεί να επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα του εμβολιασμού, όπως οι μεταλλάξεις του ιού και το χρονικό διάστημα από τον εμβολιασμό. Το αποτέλεσμα αυτής της μελέτης εκτιμάται ότι θα συμβάλει στη γνώση σχετικά με την απόδοση των εμβολίων COVID-19 σε πραγματικές συνθήκες.

Μαζί με την πρώτη ενδιάμεση ανάλυση, το ECDC δημοσιεύει επίσης το βασικό πρωτόκολλο για μελέτες αποτελεσματικότητας του εμβολίου COVID-19 κατά της νοσηλείας με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη μόλυνση SARS-CoV-2