Δέκα μέρες μετά την κατάθεση των δεδομένων της για την από του στόματος θεραπεία της κατά του κορονοϊού, η φαρμακοβιομηχανία Merck, (στην Ελλάδα είναι γνωστή ως MSD), υπέβαλε αίτηση χορήγησης επείγουσας άδειας για το αντιικό φάρμακο Molnupiravir. Το φάρμακο περιορίζει την ικανότητα του SARS-CoV-2 να πολλαπλασιάζεται. Ουσιαστικά, το φάρμακο ομοιάζει με ένα δομικό συστατικό στο γενετικό υλικό του ιού.

Όταν ο ιός προσπαθήσει να πολλαπλασιαστεί και να δημιουργήσει ένα νέο RNA, το φάρμακο ενσωματώνεται σε αυτή την αλληλουχία.
Ακολούθως, στον πολλαπλασιασμό του ιού, το molnupiravir προκαλεί μεταλλάξεις στο RNA του ιού, οι οποίες αυξάνονται συνεχώς σε κάθε κύκλο πολλαπλασιασμού. Τελικά, οι μεταλλάξεις αυτές συσσωρεύονται με αποτέλεσμα ο ιός να μην μπορεί να πολλαπλασιαστεί.

Το γεγονός ότι χορηγείται σε μορφή χαπιού από το στόμα είναι επίσης ιδιαίτερα θετικό, καθώς αυτό σημαίνει ότι μπορεί να χορηγηθεί και εκτός νοσοκομείου, όπως προαναφέρθηκε. Ένα άλλο πλεονέκτημα του φαρμάκου είναι ότι είναι εύκολο να παραχθεί μαζικά και δεν χρειάζεται ειδικές συνθήκες αποθήκευσης. Εφόσον εγκριθεί, θα είναι το πρώτο αντιιικό σκεύασμα για την ασθένεια το οποίο λαμβάνεται από το στόμα καθότι όλες οι θεραπείες μέχρι σήμερα είναι ενδοφλέβιες.