Οριακές ή σταθεροποιητικές στα μεταβολές στο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων, καταγράφηκε την εβδομάδα από τις 4 Σεπτεμβρίου έως τις 10 Οκτωβρίου, σύμφωνα με την ανάλυση του Εθνικού Δικτύου Επιδημιολογίας Λυμάτων για την επιδημιολογική επιτήρηση του κορονοϊού, που λειτουργεί υπό το συντονισμό του ΕΟΔΥ.

Συγκεκριμένα, οριακές ή σταθεροποιητικές μεταβολές καταγράφηκαν στις επτά από τις οκτώ περιοχές που ελέγχθηκαν, σε σχέση με την εβδομάδα 27 Σεπτεμβρίου έως 3 Οκτωβρίου 2021. Οριακές αυξήσεις παρατηρήθηκαν στα Ιωάννινα (+14%) και στη Θεσσαλονίκη (+25%).Σταθεροποιητικές τάσεις παρατηρήθηκαν στην Ξάνθη (-6%), στη Λάρισα (-5%), στην Περιφέρεια Αττικής (+1%) και στον Βόλο (+10%).Οριακή μείωση (-31%) του εβδομαδιαίου ιικού φορτίου των αστικών λυμάτων παρατηρήθηκε στην Αλεξανδρούπολη, ενώ μείωση (-43%) παρατηρήθηκε στην Πάτρα.  Τα αποτελέσματα για τα δείγματα από το Ηράκλειο, τα Χανιά, το Ρέθυμνο και τον Άγιο Νικόλαο θα αναλυθούν με καθυστέρηση και θα ληφθούν υπόψιν στην έκθεση της επόμενης εβδομάδας.