Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ), συνέστησε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αδειοδοτήσει νέο φάρμακο κατά του επιθετικού ή μεταστατικού καρκίνου του μαστού. Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, πρόκειται για ένα πρώτης επιλογής φάρμακο για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με μη ιάσιμου (δεν μπορεί να αφαιρεθεί με χειρουργική επέμβαση) ή μεταστατικού τριπλά αρνητικού καρκίνου του μαστού που έχουν έλαβε δύο ή περισσότερες προηγούμενες συστηματικές θεραπείες, τουλάχιστον μία από αυτές για προχωρημένη νόσο.

Ο τριπλά αρνητικός καρκίνος του μαστού είναι ένας επιθετικός τύπος καρκίνου του μαστού, που δεν έχει τους συνήθεις υποδοχείς (στόχους) στους οποίους δρουν άλλα στοχευμένα ογκολογικά φάρμακα.
Επί του παρόντος, η χημειοθεραπεία παραμένει η τυπική θεραπεία για τους συγκεκριμένους ασθενείς. Εκτιμάται, ωστόσο, πως μόνο το 10% έως 15% των ασθενών με αυτόν τον τύπο καρκίνου ανταποκρίνεται στη συγκεκριμένη θεραπευτική αγωγή και ο χρόνος χωρίς επιδείνωση της νόσου τους είναι μόνο 2 έως 3 μήνες.

Η δραστική ουσία του νέου φαρμάκου συνδυάζει ένα εξανθρωπισμένο αντίσωμα (τύπος πρωτεΐνης), σχεδιασμένο να αναγνωρίζει και να προσκολλάται στον υποδοχέα Trop-2 με έναν τύπο αντινεοπλασματικού παράγοντα που ονομάζεται αναστολέας τοποϊσομεράσης Ι. Αυτό αναστέλλει την ανάπτυξη και εξάπλωση του καρκίνου.Η Επιτροπή Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (CHMP) του EMA εξέτασε την αίτηση για άδεια κυκλοφορίας – βάσει ταχέων διαδικασιών – για να καταστεί δυνατή η ταχύτερη πρόσβαση των ασθενών σε αυτό το φάρμακο.