Την τελευταία πενταετία 2016-2020 έχουν εγκριθεί 161 νέα φάρμακα για τη θεραπεία του καρκίνου και ο αριθμός των φαρμάκων που εγκρίνονται προϊόντος του χρόνου αυξάνεται, γεγονός που αποτυπώνει τις επιστημονικές ανακαλύψεις και τις εξελίξεις στην ιατρική έρευνα, τόνισε ο Αντώνης Καρόκης, External Affairs Director της MDS Ελλάδος, μιλώντας στο Cancer Week.

Ο κ. Καρόκης ανέφερε ότι η καινοτομία αυτή αγγίζει όλους τους καρκίνους, με έμφαση σε στοχεύουσες θεραπείες ή για φάρμακα που έχουν περισσότερες από μια ενδείξεις, αντιμετωπίζοντας μεγαλύτερο φάσμα όγκων. Σήμερα υπάρχουν 3.500 νέες δραστικές ουσίες για την αντιμετώπιση του καρκίνου που βρίσκονται σε στάδιο ανάπτυξης, εκ των οποίων 500 βρίσκονται σε τελικό στάδιο ανάπτυξης. Η συνεργασία μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα είναι κρίσιμη σε όλα τα στάδια ανάπτυξης ενός φαρμάκου από το R&A, τις κλινικές μελέτες, τις εγκρίσεις, μέχρι το ΗΤΑ και τη διαχείριση της νόσου. Παρατηρείται διεθνώς, ότι ενώ αρχικά στη διαδικασία ανάπτυξης ενός φαρμάκου υπήρχε διάδραση κυρίως μεταξύ ακαδημαϊκής κοινότητας και βιομηχανίας, στη συνέχεια τα γνωστικά κενά καλύφθηκαν με δημόσια χρηματοδότηση, ενώ σήμερα η χρηματοδότηση αυτή έχει πλέον τη μορφή ΣΔΙΤ. Συνεπώς ένα οικοσύστημα φιλικό προς την καινοτομία μπορεί να δημιουργήσει σημαντικές προοπτικές στη μεταφραστική έρευνα και επιτάχυνση των ανακαλύψεων νέων μορίων.