Την πρωτοποριακή εξέταση υγρής βιοψίας NeoThetis Therapy Selection της NIPD Genetics για την επιλογή θεραπείας παρουσίασε σε ομιλία της στο πλαίσιο του Cancer Week η Λίνα Κουρτέλλα, Senior Commercial Manager της εταιρείας. Η κ. Κουρτέλλα αναφέρθηκε αρχικά στα πλεονεκτήματα της υγρής βιοψίας, τα οποία συνοψίζονται στα εξής: Η υγρή βιοψία καθοδηγεί την επιλογή θεραπείας με στοχευμένα φάρμακα, όπως τα φάρμακα ανοσοθεραπείας, Αποτυπώνει τη μοριακή ετερογένεια του όγκου, η οποία δεν μπορεί να προσδιοριστεί με άλλες εξετάσεις. Μπορεί να διενεργηθεί όταν η βιοψία όγκου δεν είναι εφικτή. Μπορεί να εντοπίσει μεταλλάξεις που υπάρχουν σε απομακρυσμένους, μη εγχειρήσιμους μεταστατικούς όγκους που δεν μπορούν να προσδιοριστούν με άλλες μεθόδους. Διεξάγεται μη επεμβατικά και έχει γρήγορα αποτελέσματα (6-9) εργάσιμες ημέρες, εξασφαλίζοντας ότι η  όποια θεραπεία μπορεί να αρχίσει πιο γρήγορα.

Όπως ανέφερε η κ. Κουρτέλλα, η εταιρεία σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε μετά από μια και πλέον δεκαετία εμπειρίας στην ανάλυση του ελεύθερου κυτταρικού DNA. Η υπεροχή της εν λόγω εξέτασης οφείλεται στην τεχνολογία αιχμής που διαθέτει, η οποία εξασφαλίσει υψηλή ευαισθησία και ακρίβεια. Καινοτόμα συστήματα βιοπληροφορικής παρέχουν ακριβή ανίχνευση για διαφορετικούς τύπους γενετικών τροποποιήσεων. Η εξέταση είναι σχεδιασμένη να παρέχει κλινικά αξιοποιήσιμα αποτελέσματα για τον μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα και το ορθοκολικό καρκίνο. Περιλαμβάνει έλεγχο της μικροδορυφορικής αστάθειας (MSI) ενός ανοσο-ογκολογικού βιοδείκτη. Παρέχει κλινική ερμηνεία και ταξινόμηση αποτελεσμάτων προσαρμοσμένων στον συγκεκριμένο τύπο καρκίνου, καθιστώντας δυνατή μια προσέγγιση Ιατρικής Ακριβείας που ωφελεί στην κλινική διαχείριση.