Έρευνα αγοράς της IQVIA για το πώς οι ογκολόγοι και πνευμονο-ογκολόγοι στην Ελλάδα διαχειρίζονται ασθενείς με μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα σε προχωρημένο ή μεταστατικό στάδιο παρουσίασε στο πλαίσιο του Cancer Week η Μαρία Γιακουμάτου, Senior Consultant Primary Market Research, IQVIA.

Τα στοιχεία που παρουσίασε αφορούν απαντήσεις 50 γιατρών σε δομημένα ερωτηματολόγια, και η μεθοδολογία συλλογής των στοιχείων αφορούσε on line συνεντεύξεις. Η συλλογή των στοιχείων ολοκληρώθηκε στο τέλος του β΄τριμήνου του 2012. Όσον αφορά τη θεραπευτική αντιμετώπιση των παραπάνω ασθενών, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το 43% αυτών στο διάστημα της έρευνας βρίσκεται στην πρώτη γραμμή θεραπείας, 12% των ασθενών έχει ολοκληρώσει τη θεραπεία του και λαμβάνει θεραπεία «συντήρησης», 32% έχει περάσει στη δεύτερη γραμμή θεραπείας και 14% στην τρίτη γραμμή θεραπείας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που καταγράφουν το πώς οι ασθενείς περνούν από τη μια θεραπευτική γραμμή στην επόμενη, η πλειονότητα  των ασθενών (85%) θα έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει από την πρώτη σε μια δεύτερη γραμμή θεραπείας, το 65% περνά από τη δεύτερη στην τρίτη γραμμή, ενώ μόνο 41% των ασθενών με μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα θα έχει τη δυνατότητα να περάσει σε 4η γραμμή θεραπείας.

Η έρευνα, μεταξύ άλλων, δίνει στοιχεία για το πώς έχει επηρεάσει η πανδημία την έγκαιρη διάγνωση, αλλά και τη ροή των ασθενών στα ογκολογικά ιατρεία. Στοιχεία από διάφορες χώρες που παρέχει το IQVIA Institute, δείχνουν μεγάλη μείωση προσέλευσης των ογκολογικών ασθενών στα ιατρεία και η μείωση αυτή παραμένει μέχρι και έναν ολόκληρο χρόνο από την εκδήλωση της πανδημίας.