Στην αξία της εξατομικευμένης προσέγγισης στην Ογκολογία αναφέρθηκε στην ομιλία του ο Σωκράτης Κουλούρης Chief Medical Value Officer, της Roche.

Ο ορισμός της εξατομικευμένης θεραπείας είναι, όπως τόνισε  «Ο κατάλληλος ασθενής να πάρει την κατάλληλη θεραπεία την κατάλληλη στιγμή». Έχουμε δηλαδή τρεις σημαντικές συνιστώσες για την επιτυχημένη παρέμβαση που επιδέχονται βελτιώσεις μέσω των διάφορων πολιτικών υγείας.

Η πρώτη αφορά στη διάγνωση και εδώ χρειαζόμαστε τα κατάλληλα διαγνωστικά εργαλεία έτσι ώστε να ιχνηλατήσουμε τον κατάλληλο ασθενή. Η δεύτερη αφορά στη θεραπεία, όπου χρειάζεται η συνεργασία της βιομηχανίας, της ακαδημαϊκής κοινότητας και των ρυθμιστικών αρχών έτσι ώστε η έρευνα και τεχνολογία να οδηγήσει σε νέα καινοτόμα φάρμακα. Η τρίτη είναι η δυνατότητα να έχουν οι ασθενείς άμεση πρόσβαση , το συντομότερο δυνατόν,  στη θεραπεία γιατί μόνο τότε η έρευνα και τεχνολογία έχει αξία.

Επίσης αναφέρθηκε σε ένα νέο πεδίο της εξατομικευμένης προσέγγισης  των τελευταίων 3-4 ετών,  στις «Αγνωστικές» θεραπείες. Δηλαδή νέα φάρμακα που σε αντίθεση με τις παραδοσιακές αντικαρκινικές θεραπείες δεν στοχεύουν συγκεκριμένο όγκο και συγκεκριμένη ιστολογία αλλά συγκεκριμένες μεταλλάξεις που βρίσκονται σε οποιοδήποτε σημείο οποιουδήποτε όγκου.

Μέχρι σήμερα το 2020, είχαμε μόνο 3 «Αγνωστικές» θεραπείες αλλά προβλέπεται αλματώδης αύξηση με περίπου 30 «Αγνωστικές» θεραπείες μέχρι το 2025.

Όπως τόνισε κλείνοντας ο κ. Κουλούρης, είναι πολύ σημαντικό να προετοιμαστούμε και στην Ελλάδα για την είσοδο αυτών των θεραπειών έτσι ώστε να έχουμε άμεση και γρήγορη πρόσβαση των ασθενών σε αυτές. Για να συμβεί αυτό πρέπει πρώτα από όλα ν αλλάξει το ρυθμιστικό πλαίσιο για τη διάγνωση επενδύοντας σε διαγνωστικά εργαλεία αυξημένης ποιότητας και διαγνωστικές μεθόδους όπως το Next Generation Sequencing. Δεύτερον για τη θεραπεία με την επικαιροποίηση του πλαισίου αξιολόγησης για τις “Agnostic” θεραπείες αφού έχουν διαφορετικά δεδομένα και στοιχεία, και τρίτον να εμπεδώσουμε τα Real World Evidence και στην Ελλάδα στη διαδικασία αξιολόγησης.