Στη Ιατρική καινοτομία ως απάντηση στον καρκίνο αναφέρθηκε η Ζέφη Βλαχοπιώτη, Country Market Access Lead, BMS Greece, παρουσιάζοντας δεδομένα που αποδεικνύουν τη σημαντική συμβολή της φαρμακευτικής έρευνας στην αύξηση των νέων εγκεκριμένων θεραπειών  για τον καρκίνο και κατ’ επέκταση στη μείωση του ρυθμού αύξησης των θανάτων και στη βελτίωση της ζωής των ασθενών

Το ερώτημα βέβαια παραμένει πόσοι ωφελούνται από τις εξελίξεις αυτές στη φαρμακευτική έρευνα, γιατί παρά τα σημαντικά βήματα των τελευταίων ετών στη χώρα μας, η πρόσβαση των ασθενών στα νέα φάρμακα έχει ακόμα πολλά περιθώρια βελτίωσης αφού απαιτείται περίπου ένας χρόνος για την διάθεση ενός ογκολογικού φαρμάκου στην αγορά.

Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχει μία σειρά πρωτοβουλιών με στόχο τη βελτίωση της περίθαλψης των ογκολογικών ασθενών αλλά και της πρόσβασης τους σε νέες καινοτόμες θεραπείες όπως  α) Η Φαρμακευτική Στρατηγική, με μέτρα για την ταχύτερη πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες, για τον σχεδιασμό των κλινικών μελετών και την τεκμηριωμένη  αξιολόγηση των φαρμάκων, για την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού και τέλος για την εξοικονόμηση επιπλέον πόρων από γενόσημα και βιοομοειδή  β) Το Σχέδιο Αντιμετώπισης του Καρκίνου, με προγράμματα μεταξύ άλλων για τον προσυμπτωματικό έλεγχο, και την προαγωγή της εξατομικευμένης ιατρικής στην πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία και γ) το Σχέδιο Ανάκαμψης που περιλαμβάνει χρηματοδότηση της έρευνας και καινοτομίας στην Ελλάδα με πάνω από 500 εκατ. ευρώ και αναβάθμιση και επέκταση των υποδομών όλων των Ερευνητικών Κέντρων.