Στα προβλήματα που δημιουργούνται από την ανάπτυξη αντίστασης στην ανοσοθεραπεία, σε ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα, εστίασε την ομιλία του στο Cancer Week, ο
Ιωάννης Μούντζιος, MD, MSc, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής Δ’ Ογκολογικής Κλινικής και Μονάδας Κλινικών Μελετών, Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν.

Κατηγοριοποιώντας τους ασθενείς που παρουσιάζουν αντίσταση στην ανοσοθεραπεία, είπε ότι είναι αυτοί που παρουσιάζουν εξ΄ αρχής αυτήν την αντίσταση, κάποιοι που στην αρχή ανταποκρίνονται αλλά στη συνέχεια εμφανίζουν αντίσταση, αυτοί στους οποίους συνυπάρχει από την αρχή ένας αντιστασιακός κλώνος (ανθεκτικά καρκινικά κύτταρα), και τέλος οι ασθενείς που έχουν πολύ καλή ανταπόκριση και για μακρύ χρονικό διάστημα στην ανοσοθεραπεία , όμως κάποια στιγμή κάποια καρκινικά κύτταρα αποκτούν κάποια μοριακά χαρακτηριστικά που τα καθιστούν ανθεκτικά.

Οι τρόποι που μπορούν να ξεπεραστούν αυτά τα προβλήματα, σύμφωνα με τον κ. Μούντζιο, είναι πρώτα από όλα η κατανόηση από τους ερευνητές των μοριακών μηχανισμών αντίστασης στην ανοσοθεραπεία. Επίσης η τροποποίηση της ενδογενούς και εξωγενούς αντίστασης με σκοπό την ενίσχυση της ανοσολογικής απάντησης. Οι συνδυασμοί ανοσοθεραπευτικών παραγόντων με διαφορετικό μηχανισμό δράσης καθώς και οι συνδυασμοί ανοσοθεραπείας με χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία και στοχεύουσες θεραπείες.

Τέλος, ο κ. Μούτζιος τόνισε τη σημασία των βιοδεικτών για τον καθορισμό των ασθενών που έχουν τη μεγαλύτερη πιθανότητα να ανταποκριθούν σε κάθε θεραπευτική κατηγορία. Σημείωσε δε, ότι στην Ελλάδα γίνονται πολύ σημαντικές προσπάθειες στην έρευνα για τον καρκίνο του πνεύμονα και θα πρέπει να δημιουργηθούν Κέντρα Αναφοράς για τις κλινικές μελέτες για τον καρκίνο του πνεύμονα.